Szkoła doktorska

Na rok akademicki 2022/2023 przeprowadzona zostanie rekrutacja w kolegiach Szkoły Doktorskiej - szczegółowy harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023

 1. Kolegium Archeologii, Sztuki i Kultury

 

2. Kolegium Doktorskie Historii

3. Kolegium Doktorskie Pedagogiki

4. Kolegium Doktorskie Psychologii

Zarządzenie Nr 25/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wprowadzenia wzorów dokumentów wymaganych w procedurze oceny śródokresowej

ZARZĄDZENIE Nr 63/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 marca 2023 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 25/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wprowadzenia wzorów dokumentów wymaganych w procedurze oceny śródokresowej

 

Doktoranci II roku kolegiów Szkoły Doktorskiej przy Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych zostali we wrześniu i październiku 2023 poddani ocenie śródokresowej. Poniżej publikujemy wyniki - wszystkie pozytywne.

Kolegium Doktorskie Archeologii, Nauk o Sztuce oraz Nauk o Kulturze i Religii

 • Wojciech Bronowicki
 • Dawid Maciejczuk
 • Maciej Matula
 • Katarzyna Porc
 • Dominika Tokarz
 • Rudolf Dettlaff
 • Anna Kwapisz
 • Joanna Kwapień
 • Adam Pacholak

Kolegium Doktorskie Historii

 • Aleksander Ignasiak
 • Jowita Janicka
 • Julia Paduch
 • Julia Pomian
 • Aneta Skotniczna

Kolegium Doktorskie Psychologii

 • Maciej Barański
 • Emilia Biesiada

28.11.2023 r.