Dziekanat

Kierownik Dziekanatu:
mgr Bronisława Gelles
tel: 71 3432 855

Dziekanat Studiów Stacjonarnych:
Godziny przyjęć studentów:

poniedziałek, wtorek: 11:00-14.30
czwartek, piątek: 9:00-12.30
tel:
71 3752 223
71 3752 736
71 3752 993

 • mgr Katarzyna Turlej - rekrutacja, dyplomy
 • mgr Aleksandra Kuryłek - psychologia, archeologia, MOST
 • mgr Danuta Malicka - historia sztuki, kulturoznawstwo, muzykologia
 • Elżbieta Skraburska - pedagogika 3-letnia, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • mgr Ewa Stępień - historia, historia w przestrzeni publicznej
 • mgr Iwona Wenda-Zając - pedagogika 2-letnia, Erasmus, Cultural Communication, European Cultures

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych:
Godziny przyjęć studentów:

poniedziałek, wtorek: 11:00-14.30
czwartek, piątek: 9:00-12.30

tel: 71 3752 274

 • mgr Danuta Grychowska - psychologia, historia sztuki, pedagogika specjalna stacjonarna i niestacjonarna
 • mgr Katarzyna Kopka - rekrutacja, dyplomy, pedagogika 3-letnia, dziedzictwo kultury materialnej studia stacjonarne, militarioznawstwo studia stacjonarne
 • Wioletta Milczarek - kulturoznawstwo, pedagogika 2-letnia, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, etnologia stacjonarna

Dziekanat Studiów Doktoranckich:
Godziny przyjęć studentów:

poniedziałek, wtorek: 11:00-14.30
czwartek, piątek: 9:00-12.30

tel: 71 3752 557

 • mgr Małgorzata Wicik

Dziekanat Spraw Socjalnych:
Godziny przyjęć studentów:

poniedziałek, wtorek: 11:00-14.30 
czwartek, piątek: 9:00-12.30

tel: 71 3752 974

 • mgr Anna Michalska - studia niestacjonarne
 • mgr inż. Agata Tomaszewska - studia stacjonarne

Sekcja finansowa:

tel: 71 3432 831

 • mgr Aleksandra Czapowska
 • mgr Magdalena Korzystka-Muskała
 • mgr Dariusz Nowak

Informatycy:

tel: 71 3432 992

 • Damian Grzegorczyk
 • Maciej Kryś