przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-PS-SM-PZZLME175 Moduł edukacyjny: Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi - Wprowadzenie do psychologii kierownictwa Instytut Psychologii
2. 22-PES-Z1-S6ZPP Zagadnienia prawne w pedagogice specjalnej Instytut Pedagogiki
3. 22-PES-Z1-S6WMT Wybrane metody terapii zajęciowej dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
4. 22-PES-Z1-S6TFR Techniki fizjoterapii rozwojowej Instytut Pedagogiki
5. 22-PES-Z1-S6SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
6. 22-PES-Z1-S6PPM Praktyka pedagogiczna metodyczna Instytut Pedagogiki
7. 22-PES-Z1-S6POZ Podstawy organizacji i zarządzania placówkami edukacyjnymi Instytut Pedagogiki
8. 22-PES-Z1-S6MWN Metodyka wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu osób z niepełnosprawnością Instytut Pedagogiki
9. 22-PES-Z1-S6MKA Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej Instytut Pedagogiki
10. 22-PES-Z1-S6AER Arteterapia w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
11. 22-PES-Z1-S5WdT Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej Instytut Pedagogiki
12. 22-PES-Z1-S5SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
13. 22-PES-Z1-S5RZS Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami sensorycznymi Instytut Pedagogiki
14. 22-PES-Z1-S5PRR Podstawy rehabilitacji ruchowej z metodyką wychowania fizycznego specjalnego Instytut Pedagogiki
15. 22-PES-Z1-S5PPM Praktyka pedagogiczna metodyczna Instytut Pedagogiki
16. 22-PES-Z1-S5NiM Negocjacje i mediacje Instytut Pedagogiki
17. 22-PES-Z1-S5MNW Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl. I-III w szkole podstawowe Instytut Pedagogiki
18. 22-PES-Z1-S5MNU Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl. IV-VI w szkole podstawowe Instytut Pedagogiki
19. 22-PES-Z1-S5MET Metodyka edukacji i terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym Instytut Pedagogiki
20. 22-PES-Z1-S5AON Andragogika osób z niepełnosprawnością intelektualną z metodyką Instytut Pedagogiki
21. 22-PES-S1-S6ZPP Zagadnienia prawne w pedagogice specjalnej Instytut Pedagogiki
22. 22-PES-S1-S6ZMPP Metodologia pracy penitencjarnej Instytut Pedagogiki
23. 22-PES-S1-S6WMT Wybrane metody terapii zajęciowej dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
24. 22-PES-S1-S6SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
25. 22-PES-S1-S6SA Spektrum autyzmu – zagadnienia diagnozy i terapii Instytut Pedagogiki
26. 22-PES-S1-S6PP Praktyka pedagogiczna metodyczna Instytut Pedagogiki
27. 22-PES-S1-S6POZ Podstawy organizacji i zarządzania placówkami edukacyjnymi Instytut Pedagogiki
28. 22-PES-S1-S6MWN Metodyka wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu osób z niepełnosprawnością Instytut Pedagogiki
29. 22-PES-S1-S6MKA Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej Instytut Pedagogiki
30. 22-PES-S1-S6AER Arteterapia w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki