przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-22-SDP-S3-MetnsI Metodologia nauk społecznych z elementami naukoznawstwa Instytut Pedagogiki
2. 22-22-SDP-S3-SemDo8 Seminarium doktoranckie Instytut Pedagogiki
3. 22-22-SDP-S3-SemDok Seminarium doktoranckie Instytut Pedagogiki
4. 22-22-SDP-S3-Semdkt Seminarium doktoranckie Instytut Pedagogiki
5. 22-22-SDP-S3-Semdo2 Seminarium doktoranckie Instytut Pedagogiki
6. 22-22-SPWPEW-P-DiPed Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
7. 22-22-SPWPEW-P-EArt Edukacja artystyczna Instytut Pedagogiki
8. 22-22-SPWPEW-P-EmGl Emisja głosu Instytut Pedagogiki
9. 22-22-SPWPEW-P-KFzM Kultura fizyczna z metodyką Instytut Pedagogiki
10. 22-22-SPWPEW-P-KoInt Komunikacja interpersonalna Instytut Pedagogiki
11. 22-22-SPWPEW-P-MEP Metodyka edukacji przedszkolnej Instytut Pedagogiki
12. 22-22-SPWPEW-P-MKZ Metodyka kształcenia zintegrowanego Instytut Pedagogiki
13. 22-22-SPWPEW-P-MPT Metodyka pracy terapeutycznej Instytut Pedagogiki
14. 22-22-SPWPEW-P-PRCz Psychologia rozwoju człowieka Instytut Pedagogiki
15. 22-22-SPWPEW-P-PedOg Pedagogika ogólna Instytut Pedagogiki
16. 22-22-SPWPEW-P-PedZa Pedagogika zabawy Instytut Pedagogiki
17. 22-22-SPWPEW-P-Prak Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
18. 22-22-SPWPEW-P-Prak3 Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
19. 22-22-SPWPEW-P-TPNau Teoretyczne podstawy nauczania Instytut Pedagogiki
20. 22-22-SPWPEW-P-TPWy Teoretyczne podstawy wychowania Instytut Pedagogiki
21. 22-22-SPWPEW-P-TeInf Technologie informacyjne Instytut Pedagogiki
22. 22-22-SPWPEW-P-sem3 Seminarium dyplomowe Instytut Pedagogiki
23. 22-PE-AKPN-S2-PP2MPP Metody pracy w poradnictwie indywidualnym Instytut Pedagogiki
24. 22-PE-AKPN-S2-PP2MTB Metody i techniki badań społecznych Instytut Pedagogiki
25. 22-PE-AKPN-S2-PP2PR Psychopatologia rozwoju Instytut Pedagogiki
26. 22-PE-AKPN-S2-PP2PWM Podstawy wiedzy o małżeństwie i rodzinie Instytut Pedagogiki
27. 22-PE-AKPN-S2-PP2TPP Teoretyczne podstawy pomocy psychopedagogicznej i poradnictwa Instytut Pedagogiki
28. 22-PE-AKPN-S2-PP2TPT Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej Instytut Pedagogiki
29. 22-PE-AKPN-S2-PP3MDT Metody diagnozy i terapii pedagogicznej Instytut Pedagogiki
30. 22-PE-AKPN-S2-PP3MPP Metody pracy w poradnictwie grupowym Instytut Pedagogiki