przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-PE-S1-PP6Zaw Zawodoznawstwo Instytut Pedagogiki
2. 22-PE-S1-ED5ZW Zarządzanie wiedzą Instytut Pedagogiki
3. 22-PE-S1-PP6ZK Zarządzanie karierą Instytut Pedagogiki
4. 22-PE-AKPN-S2-PP4ZK Zarządzanie karierą Instytut Pedagogiki
5. 22-PES-Z1-S6ZPP Zagadnienia prawne w pedagogice specjalnej Instytut Pedagogiki
6. 22-PES-S1-S6ZPP Zagadnienia prawne w pedagogice specjalnej Instytut Pedagogiki
7. 22-PE-S1-ED3WZK Wybrane zagadnienia kultury współczesnej Instytut Pedagogiki
8. 22-PE-S1-ED5WPG Wybrane problemy gerontologii Instytut Pedagogiki
9. 22-PE-I-S2-ED3WPA Wybrane problemy animacji społecznej Instytut Pedagogiki
10. 22-PES-Z1-S6WMT Wybrane metody terapii zajęciowej dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
11. 22-PES-S1-S6WMT Wybrane metody terapii zajęciowej dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
12. 22-PE-AKPN-S2-TP3WEP Wybrane elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej Instytut Pedagogiki
13. 22-PE-I-Z2-PO4WRM Wspomaganie rozwoju małego dziecka w rodzinie i opiece zastępczej Instytut Pedagogiki
14. 22-PE-S1-PO5WRD Wspomaganie rozwoju małego dziecka w rodzinie i opiece zastępczej Instytut Pedagogiki
15. 22-PE-I-S2-PO4WRM Wspomaganie rozwoju małego dziecka w rodzinie i opiece zastępczej Instytut Pedagogiki
16. 22-PE-Z1-PO5WRM Wspomaganie rozwoju małego dziecka w rodzinie i opiece zastępczej Instytut Pedagogiki
17. 22-PE-AKPN-S2-TP3WAP Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez aktywność plastyczną Instytut Pedagogiki
18. 22-PE-AKPN-S2-TP3WAM Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez aktywność muzyczną Instytut Pedagogiki
19. 22-PE-AKPN-S2-TP3WKR Wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki Instytut Pedagogiki
20. 22-PE-AKPN-S2-TP4WKR Wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki Instytut Pedagogiki
21. 22-PE-S1-ED4WAT Wspieranie aktywności twórczej Instytut Pedagogiki
22. 22-PES-S1-S3WTPB Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej Instytut Pedagogiki
23. 22-PES-Z1-S5WdT Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej Instytut Pedagogiki
24. 22-PE-S1-WS5WTP Wprowadzenie do terapii poznawczo - behawioralnej Instytut Pedagogiki
25. 22-PE-S1-3L2WP Wprowadzenie do poradnictwa Instytut Pedagogiki
26. 22-PE-Z1-3L2WP Wprowadzenie do poradnictwa Instytut Pedagogiki
27. 22-PE-S1-3L2WPW Wprowadzenie do pedagogiki wielokulturowej Instytut Pedagogiki
28. 22-PE-Z1-3L2WPW Wprowadzenie do pedagogiki wielokulturowej Instytut Pedagogiki
29. 22-PE-Z1-3L2WPWP Wprowadzenie do pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej Instytut Pedagogiki
30. 22-PE-S1-3L2WPWP Wprowadzenie do pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej Instytut Pedagogiki