przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-PE-S1-PO4PL Podstawy logopedii Instytut Pedagogiki
2. 22-PE-S1-RE4PS Pedagogika specjalna (kontynuacja) Instytut Pedagogiki
3. 22-PE-S1-PO4SL Seminarium licencjackie Instytut Pedagogiki
4. 22-PE-I-Z2-PO4WPR Warsztaty pracy z rodziną Instytut Pedagogiki
5. 22-PE-AKPN-S2-PP4ZK Zarządzanie karierą Instytut Pedagogiki
6. 22-PES-S1-S1PsO Psychologia ogólna Instytut Pedagogiki
7. 22-PE-S1-PO4PP Praktyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
8. 22-PES-Z1-S6MWN Metodyka wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu osób z niepełnosprawnością Instytut Pedagogiki
9. 22-PES-S1-S2PHP Praktyka hospitacyjna w placówkach szkolnictwa specjalnego Instytut Pedagogiki
10. 22-PE-S1-PO3BPR Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Instytut Pedagogiki
11. 22-22-SDP-S3-SemDo8 Seminarium doktoranckie Instytut Pedagogiki
12. 22-PE-S1-ED4PPE Podstawy prawne edukacji dorosłych Instytut Pedagogiki
13. 22-PES-S1-S1PO Pedagogika ogólna Instytut Pedagogiki
14. 22-PES-S1-S4TPB Teoretyczne podstawy badań pedagogicznych Instytut Pedagogiki
15. 22-PE-S1-ED6PTCM Podstawy tutoringu, coachingu i mentoringu Instytut Pedagogiki
16. 22-PES-Z1-S6PPM Praktyka pedagogiczna metodyczna Instytut Pedagogiki
17. 22-PE-AKPN-S2-PP2MTB Metody i techniki badań społecznych Instytut Pedagogiki
18. 22-PE-S1-PP6Zaw Zawodoznawstwo Instytut Pedagogiki
19. 22-22-SPWPEW-P-TPWy Teoretyczne podstawy wychowania Instytut Pedagogiki
20. 22-PE-S1-PO3MPW Metodyka pracy wychowawczej z grupą Instytut Pedagogiki
21. 22-PE-S1-ED6ZK Podstawy zarządzania karierą Instytut Pedagogiki
22. 22-PES-S1-S1PPPe Propedeutyka praktyk pedagogicznych Instytut Pedagogiki
23. 22-PES-S1-S1FKC Filozoficzne koncepcje człowieka Instytut Pedagogiki
24. 22-PE-S1-PP5Ety Etyka Instytut Pedagogiki
25. 22-PE-S1-3L1PsO Psychologia ogólna Instytut Pedagogiki
26. 22-PE-I-S2-WP2MTB Metody i techniki badań społecznych Instytut Pedagogiki
27. 22-PE-S1-WS4MPP Metodyka pracy penitencjarnej Instytut Pedagogiki
28. 22-PE-S1-RE5PN Profilaktyka niedostosowania Instytut Pedagogiki
29. 22-PE-Z1-PP4TRI Treningi relaksacyjne i interpersonalne Instytut Pedagogiki
30. 22-PES-S1-S5MET Metodyka edukacji i terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym Instytut Pedagogiki