przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
481. 22-PE-AKPN-S2-TP3WAP Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez aktywność plastyczną Instytut Pedagogiki
482. 22-PE-I-Z2-PO4WRM Wspomaganie rozwoju małego dziecka w rodzinie i opiece zastępczej Instytut Pedagogiki
483. 22-PE-S1-PO5WRD Wspomaganie rozwoju małego dziecka w rodzinie i opiece zastępczej Instytut Pedagogiki
484. 22-PE-I-S2-PO4WRM Wspomaganie rozwoju małego dziecka w rodzinie i opiece zastępczej Instytut Pedagogiki
485. 22-PE-Z1-PO5WRM Wspomaganie rozwoju małego dziecka w rodzinie i opiece zastępczej Instytut Pedagogiki
486. 22-PE-AKPN-S2-TP3WEP Wybrane elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej Instytut Pedagogiki
487. 22-PES-Z1-S6WMT Wybrane metody terapii zajęciowej dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
488. 22-PES-S1-S6WMT Wybrane metody terapii zajęciowej dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
489. 22-PE-I-S2-ED3WPA Wybrane problemy animacji społecznej Instytut Pedagogiki
490. 22-PE-S1-ED5WPG Wybrane problemy gerontologii Instytut Pedagogiki
491. 22-PE-S1-ED3WZK Wybrane zagadnienia kultury współczesnej Instytut Pedagogiki
492. 22-PES-Z1-S6ZPP Zagadnienia prawne w pedagogice specjalnej Instytut Pedagogiki
493. 22-PES-S1-S6ZPP Zagadnienia prawne w pedagogice specjalnej Instytut Pedagogiki
494. 22-PE-S1-PP6ZK Zarządzanie karierą Instytut Pedagogiki
495. 22-PE-AKPN-S2-PP4ZK Zarządzanie karierą Instytut Pedagogiki
496. 22-PE-S1-ED5ZW Zarządzanie wiedzą Instytut Pedagogiki
497. 22-PE-S1-PP6Zaw Zawodoznawstwo Instytut Pedagogiki