przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
31. 22-PE-EWWP-Z1-S5DKZ Drama w kształceniu zintegrowanym Instytut Pedagogiki
32. 22-PE-EWWP-S1-S5DKZ Drama w kształceniu zintegrowanym Instytut Pedagogiki
33. 22-PE-S1-ED4DD Dydaktyka dorosłych Instytut Pedagogiki
34. 22-PE-I-S2-WP2DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
35. 22-PE-S1-RE3DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
36. 22-PE-I-S2-MZ2DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
37. 22-PES-S1-S2DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
38. 22-PE-I-Z2-WP2DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
39. 22-PE-S1-ED3DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
40. 22-PE-Z1-PP3DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
41. 22-PE-S1-PO3DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
42. 22-PE-S1-PP3DO Dydaktyka ogólna Instytut Pedagogiki
43. 22-PES-S1-S3DS Dydaktyka specjalna Instytut Pedagogiki
44. 22-PE-I-S2-PO3DUS Dzieci ulicy i street working Instytut Pedagogiki
45. 22-PE-S1-PO5DUSW Dzieci ulicy i street working Instytut Pedagogiki
46. 22-PE-Z1-PO5DUS Dzieci ulicy i street working Instytut Pedagogiki
47. 22-PE-I-Z2-PO3DUS Dzieci ulicy i street working Instytut Pedagogiki
48. 22-22-SPWPEW-P-EArt Edukacja artystyczna Instytut Pedagogiki
49. 22-PE-S1-ED4EDP Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie Instytut Pedagogiki
50. 22-PE-I-S2-ED3EDP Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie Instytut Pedagogiki
51. 22-PES-S1-S3ERO Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
52. 22-PES-S1-S2EiR Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  Instytut Pedagogiki
53. 22-PE-S1-ED4EKD Edukacja kulturalna dorosłych Instytut Pedagogiki
54. 22-PE-I-S2-MZ2EM Edukacja międzykulturowa Instytut Pedagogiki
55. 22-PE-I-S2-MZ2ER Edukacja regionalna Instytut Pedagogiki
56. 22-PE-EWWP-Z1-S5ESM Edukacja środowiskowa z metodyką Instytut Pedagogiki
57. 22-PE-AKPN-S2-TP3EZP Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia Instytut Pedagogiki
58. 22-PES-S1-S3EDP Elementy diagnozy psychologicznej Instytut Pedagogiki
59. 22-22-SPWPEW-P-EmGl Emisja głosu Instytut Pedagogiki
60. 22-PE-S1-ED5Ety Etyka Instytut Pedagogiki