przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
181. 22-PE-I-S2-PO4NEU Neurodydaktyka Instytut Pedagogiki
182. 22-PE-S1-PO6Neu Neurodydaktyka Instytut Pedagogiki
183. 22-PE-S1-ED6NTI Nowoczesne technologie informacyjne w edukacji dorosłych Instytut Pedagogiki
184. 22-PE-S1-3L1OWI Ochrona własności intelektualnej Instytut Pedagogiki
185. 22-PE-Z1-3L1OWI Ochrona własności intelektualnej Instytut Pedagogiki
186. 22-PES-S1-S1OWI Ochrona własności intelektualnej Instytut Pedagogiki
187. 22-PE-Z1-PP4OPZ Orientacja i poradnictwo zawodowe Instytut Pedagogiki
188. 22-PE-S1-PP4OPZ Orientacja i poradnictwo zawodowe Instytut Pedagogiki
189. 22-PE-S1-RE4PaS Patologia społeczna Instytut Pedagogiki
190. 22-22-SPWPEW-P-PedOg Pedagogika ogólna Instytut Pedagogiki
191. 22-PE-S1-3L1PO Pedagogika ogólna Instytut Pedagogiki
192. 22-PES-S1-S1PO Pedagogika ogólna Instytut Pedagogiki
193. 22-PE-Z1-3L1PeOg Pedagogika ogólna Instytut Pedagogiki
194. 22-PE-S1-PO3PO Pedagogika opiekuńcza Instytut Pedagogiki
195. 22-PE-S1-RE6PP Pedagogika penitencjarna Instytut Pedagogiki
196. 22-PE-I-S2-WP2PP Pedagogika przedszkolna Instytut Pedagogiki
197. 22-PE-I-Z2-WP2PP Pedagogika przedszkolna Instytut Pedagogiki
198. 22-PE-S1-RE4PR Pedagogika resocjalizacyjna Instytut Pedagogiki
199. 22-PE-S1-RE5PR Pedagogika resocjalizacyjna Instytut Pedagogiki
200. 22-PES-S1-S3PR Pedagogika resocjalizacyjna Instytut Pedagogiki
201. 22-PE-EWWP-Z1-S3PS Pedagogika specjalna Instytut Pedagogiki
202. 22-PE-EWWP-S1-S3PeS Pedagogika specjalna Instytut Pedagogiki
203. 22-PES-S1-S1PS Pedagogika specjalna Instytut Pedagogiki
204. 22-PE-S1-RE3PeS Pedagogika specjalna Instytut Pedagogiki
205. 22-PE-S1-RE4PS Pedagogika specjalna (kontynuacja) Instytut Pedagogiki
206. 22-PES-S1-S2PS Pedagogika społeczna Instytut Pedagogiki
207. 22-PE-I-Z2-PO3PS Pedagogika społeczna Instytut Pedagogiki
208. 22-PE-S1-ED3PS Pedagogika społeczna Instytut Pedagogiki
209. 22-PE-Z1-PP3PS Pedagogika społeczna Instytut Pedagogiki
210. 22-PE-S1-PO3PS Pedagogika społeczna Instytut Pedagogiki