przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
151. 22-PE-S1-WS4MPP Metodyka pracy penitencjarnej Instytut Pedagogiki
152. 22-PE-S1-WS5MPP Metodyka pracy penitencjarnej Instytut Pedagogiki
153. 22-PES-S1-S5MPP Metodyka pracy penitencjarnej Instytut Pedagogiki
154. 22-PE-Z1-WS4MPP Metodyka pracy penitencjarnej Instytut Pedagogiki
155. 22-22-SPWPEW-P-MPT Metodyka pracy terapeutycznej Instytut Pedagogiki
156. 22-PE-S1-PO3MPW Metodyka pracy wychowawczej z grupą Instytut Pedagogiki
157. 22-PE-I-S2-ED3MPG Metodyka pracy z grupą Instytut Pedagogiki
158. 22-PE-EWWP-Z1-S5MPG Metodyka pracy z grupą Instytut Pedagogiki
159. 22-PE-EWWP-S1-S5MPG Metodyka pracy z grupą Instytut Pedagogiki
160. 22-PE-S1-ED4MPG Metodyka pracy z grupą Instytut Pedagogiki
161. 22-PE-S1-RE4MR Metodyka resocjalizacji Instytut Pedagogiki
162. 22-PE-S1-RE5MR Metodyka resocjalizacji Instytut Pedagogiki
163. 22-PE-S1-RE6MR Metodyka resocjalizacji Instytut Pedagogiki
164. 22-PE-S1-RE5MRS Metodyka resocjalizacji w środowisku otwartym Instytut Pedagogiki
165. 22-PES-S1-S4MRW Metodyka rewalidacji i wychowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim Instytut Pedagogiki
166. 22-PE-AKPN-S2-TP3MTP Metodyka terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego Instytut Pedagogiki
167. 22-PE-AKPN-S2-TP3MES Metodyka terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w obszarze emocjonalno-społecznym Instytut Pedagogiki
168. 22-PE-AKPN-S2-TP4MES Metodyka terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w obszarze emocjonalno-społecznym Instytut Pedagogiki
169. 22-PE-AKPN-S2-TP4MTJ Metodyka terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w obszarze językowym Instytut Pedagogiki
170. 22-PE-EWWP-Z1-S5MWF Metodyka wychowania fizycznego Instytut Pedagogiki
171. 22-PES-Z1-S6MWN Metodyka wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu osób z niepełnosprawnością Instytut Pedagogiki
172. 22-PES-S1-S6MWN Metodyka wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu osób z niepełnosprawnością Instytut Pedagogiki
173. 22-PS-SM-PZZLME175 Moduł edukacyjny: Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi - Wprowadzenie do psychologii kierownictwa Instytut Psychologii
174. 22-PE-S1-WS4NiM Negocjacje i mediacje Instytut Pedagogiki
175. 22-PE-Z1-WS4NiM Negocjacje i mediacje Instytut Pedagogiki
176. 22-PE-S1-WS5NiM Negocjacje i mediacje Instytut Pedagogiki
177. 22-PES-Z1-S5NiM Negocjacje i mediacje Instytut Pedagogiki
178. 22-PE-S1-ED6NTR Negocjacje i techniki rozwiązywania konfliktów Instytut Pedagogiki
179. 22-PE-Z1-PO6Neu Neurodydaktyka Instytut Pedagogiki
180. 22-PE-I-Z2-PO4NEU Neurodydaktyka Instytut Pedagogiki