przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
121. 22-PE-Z1-PP4MPR Metody planowania rodziny Instytut Pedagogiki
122. 22-PE-S1-PP4MPR Metody planowania rodziny Instytut Pedagogiki
123. 22-PE-AKPN-S2-PP3MPP Metody pracy w poradnictwie grupowym Instytut Pedagogiki
124. 22-PE-S1-PP5MPG Metody pracy w poradnictwie grupowym Instytut Pedagogiki
125. 22-PE-Z1-PP4MPI Metody pracy w poradnictwie indywidualnym Instytut Pedagogiki
126. 22-PE-S1-PP4MPI Metody pracy w poradnictwie indywidualnym Instytut Pedagogiki
127. 22-PE-AKPN-S2-PP2MPP Metody pracy w poradnictwie indywidualnym Instytut Pedagogiki
128. 22-PES-S1-S2MTD Metody terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju Instytut Pedagogiki
129. 22-PE-AKPN-S2-TP3MTJ Metody terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w obszarze językowym Instytut Pedagogiki
130. 22-PE-Z1-PO5MTD Metody terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju Instytut Pedagogiki
131. 22-PE-I-Z2-PO3MTD Metody terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju Instytut Pedagogiki
132. 22-PE-S1-PO5MTD Metody terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju Instytut Pedagogiki
133. 22-PE-I-S2-PO3MTD Metody terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju Instytut Pedagogiki
134. 22-PE-S1-PP5MWR Metody wspomagania rozwoju Instytut Pedagogiki
135. 22-PES-Z1-S5MET Metodyka edukacji i terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym Instytut Pedagogiki
136. 22-PES-S1-S4MET Metodyka edukacji i terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym Instytut Pedagogiki
137. 22-PES-S1-S5MET Metodyka edukacji i terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym Instytut Pedagogiki
138. 22-22-SPWPEW-P-MEP Metodyka edukacji przedszkolnej Instytut Pedagogiki
139. 22-PES-S1-S4MKW Metodyka kształcenia i wychowania przedszkolnego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
140. 22-22-SPWPEW-P-MKZ Metodyka kształcenia zintegrowanego Instytut Pedagogiki
141. 22-PES-Z1-S5MNW Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl. I-III w szkole podstawowe Instytut Pedagogiki
142. 22-PES-S1-S5MNW Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl. I-III w szkole podstawowe Instytut Pedagogiki
143. 22-PES-S1-S5MNU Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl. IV-VI w szkole podstawowe Instytut Pedagogiki
144. 22-PES-Z1-S5MNU Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl. IV-VI w szkole podstawowe Instytut Pedagogiki
145. 22-PES-S1-S4MNW Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole podstawowe Instytut Pedagogiki
146. 22-PE-S1-PO3MPO Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej Instytut Pedagogiki
147. 22-PE-I-S2-PO3MPO Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej Instytut Pedagogiki
148. 22-PE-I-Z2-PO3MPO Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej Instytut Pedagogiki
149. 22-PE-S1-PO4MPO Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej (kontynuacja) Instytut Pedagogiki
150. 22-PES-S1-S3MPO Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej w placówkach specjalnych Instytut Pedagogiki