Studia podyplomowe - Asysta międzykulturowa - dzieci ukraińskojęzyczne

Drodzy Państwo!Zapraszamy na studia podyplomowe, które zostały zaprojektowane przede wszystkim z myślą o nauczycielach, pedagogach, psychologach i innych osobach, które już są zatrudnione lub pragną zostać zatrudnione w polskich placówkach edukacyjnych – przedszkolach i szkołach podstawowych. Są one skierowane również do osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności w pracy z dziećmi ukraińskimi – przeznaczone są zatem dla animatorów kultury, edukatorów, bibliotekarzy, osób związanych z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszy itd. oraz wszystkich osób zainteresowanych proponowaną tematyką.Studia mają charakter dokształcający, teoretyczno-praktyczny z innowacyjnym podejściem, które związane jest z połączeniem modułu językowego z modułem pedagogiczno-psychologicznym.Uruchomienie proponowanych studiów podyktowane jest niezwykle pilną potrzebą społeczną związaną z obecnością w Polsce dzieci ukraińskich z doświadczeniem migracji wojennej – ich funkcjonowaniem w polskim systemie oświatowym, inkluzją społeczną, integracją ze środowiskiem rówieśniczym, ale również zachowaniem ich tożsamości, poszanowaniem wartości, kultury i religii.Program:Przedmioty ukrainistyczne, w tym m.in.: praktyczna nauka języka ukraińskiego (od podstaw) + przedmioty dodatkowe (m.in. realioznawstwo, ukraińska literatura dziecięca, historia Ukrainy, praktyka przekładu), pakiet zajęć pedagogiczno-psychologicznych (m.in. diagnoza dziecka z doświadczeniem migracji, muzyka, aktywność fizyczna w poprawie dobrostanu dziecka z doświadczeniem migracji, praca w grupie zróżnicowanej kulturowo, współpraca z rodzicami/rodziną dziecka z doświadczeniem migracji, psychoedukacja dla asystentów międzykulturowych) oraz zajęcia warsztatowe z asystentami międzykulturowymi, a także wizyty studyjne!Przewidywany poziom znajomości języka ukraińskiego po trzech semestrach studiów – B1.Link do FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093317464904

FB_IMG_1686066150433