Ogłoszenia

Rada Dyscyplin Naukowych Pedagogika oraz Psychologia informuje, że dnia 21 czerwca 2023 roku o godzinie 09.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kai Koronkiewicz pt.: Adaptacja kobiet chorujących na raka piersi do roli matki w perspektywie teorii uczenia się sytuacyjnego- analiza doświadczeń biograficznych.


W wyniku podziału na specjalności obowiązujące od II roku studiów utworzyły się:
"Wsparcie dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu – uchodźców z Ukrainy i ich rodzin. Perspektywa profesjonalistów pracujących w polskich placówkach edukacyjnych i organizacjach pozarządowych"