21.12.2022

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie zdalnej 31 maja 2022 roku w godz. 17.00-20.00


Dzieciństwo w wielokulturowych przestrzeniach:socjalizacyjne, edukacyjne oraz inkluzyjne konteksty Childhood in multicultural spaces:socializational, educational and inclusive contexts Wrocław, 18-19 listopada 2021 roku


Program KonferencjiWydarzenia

Wykłady on-line