Wyniki rekrutacji na studia I stopnia 2023/2024

W poniższym pliku zamieszczamy listę rankingową kandydatów na pierwszy rok studiów I stopnia kierunku Muzykologia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych na rok akademicki 2023/2024, a następnie listę osób zakwalifikowanych do złożenia dokumentów:

 

(aktualizacja 25.07.2023) Lista przyjętych na pierwszy rok studiów I stopnia na rok akademicki 2023/2024: