Ogłoszenie odnośnie powtarzania lektoratu języka łacińskiego

ŁACINA – POWTARZANIE LEKTORATU (dotyczy studentów II i III roku) 

Studenci muzykologii, którzy muszą powtórzyć II semestr lektoratu języka łacińskiego, proszeni są o kontakt z koordynatorem języka łacińskiego w SPNJO mgr Beatą Machalską w celu zapisu do grupy. Proszę o kontakt mailowy beata.machalska@uwr.edu.pl w dniach 21 - 27 IX 2023 r. W mailu proszę o podanie imienia, nazwiska, numeru albumu, kierunku i roku. 

28 września w godzinach 8.00 – 9.00 (po wcześniejszym umówieniu się) z poszczególnymi osobami będę się kontaktowała za pośrednictwem Ms Teams. Jeżeli student nie będzie dostępny w tym terminie, to wówczas powinien przyjść do SPNJO (pl. Nankiera 2/3, pokój 403) na moje konsultacje 3 X 2023 r. na godzinę 8.00. Proszę o wybranie opcji kontaktu: Ms Teams lub konsultacje. 

Beata Machalska – koordynator języka łacińskiego w SPNJO