Wydawnictwa zwarte

Publikacja finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (z Funduszu Promocji Kultury), w ramach Programu pn. Ochrona Zabytków Archeologicznych.


Wieloaspektowa analiza zjawiska deponowania przedmiotów metalowych w epoce brązu na przykładzie skarbów z Karmina


Tomasz Gralak, Instytut Archeologii UWr, Wrocław 2017


Mirosław Masojć, Instytut Archeologii UWr, Wrocław 2014


Mirosław Masojć (red.), Instytut Archeologii UWr, Wrocław 2014


Tomasz Płonka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003


04.05.2022

Studies on technological and social contexts of past faunal skeletal remains