Historyczny krajobraz kulturowy zachodnich Sudetów

Publikacja finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (z Funduszu Promocji Kultury), w ramach Programu pn. Ochrona Zabytków Archeologicznych. 

MKiDN-01_cmyk

Publikacja zawiera wyniki badań przemian krajobrazu kulturowego zachodnich Sudetów w okresie od XIII w. do XX w. - podsumowanie prac badawczych interdyscyplinarnego zespołu, ukierunkowanych na rekonstrukcję indywidualnych cech subregionu.

Rezultaty badań przedstawia model złożony z uzupełniających się elementów funkcjonalnych - założeń obronnych, miast, wsi wraz z organizacją pól, ośrodków górniczych i reliktów egzekucji prawa.

B5

Całość do pobrania - ISBN 978-83-614116-78-4 (pdf, 56MB)

Zawartość podzielona na rozdziały: