Nowości
Tomasz Płonka, Marcin Diakowski, Joanna Krupa-Kurzynowska, Viktoria Hoppe, Grzegorz Ziółkowski; Archaeometry, 23 Jul 2023


Andrzej Wiśniewski, Milena Różycka, Lisa Schunk; Archaeometry, 15 Jul 2023


Jerzy Piekalski, Tomasz Cymbalak, Štěpán Rückl, Martin Musílek


Beata Miazga, Paweł Milejski; Sprawozdania Archeologiczne, Vol. 74 No. 2 (2022)


Tomasz Płonka, Marcin Diakowski, Bernadeta Kufel-Diakowska, Wojciech Bronowicki, Beata Miazga, Krzysztof Stefaniak; Sprawozdania Archeologiczne, Vol. 74 No. 2 (2022)


Mirosław Masojć, Hai Dang Le, Tomasz Gralak, Grzegorz Michalec, Karina Apolinarska, Monika Badura, Marzena Cendrowska, Andrzej Gałaś, Joanna Krupa-Kurzynowska, Beata Miazga, Marta Osypińska, Zofia Różok & Viet Nguyen; Comptes Rendus Palevol, 01 Mar 2023pod redakcją Mirosława Masojcia i Jerzego Piekalskiego, Wrocław 2020


Archives from archaeological studies in Niemcza, Lower Silesia from the years 1950-1981


Publikacja finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (z Funduszu Promocji Kultury), w ramach Programu pn. Ochrona Zabytków Archeologicznych.


Wieloaspektowa analiza zjawiska deponowania przedmiotów metalowych w epoce brązu na przykładzie skarbów z Karmina