Realizowane

Kierownik projektu: prof. dr hab. Borys Paszkiewicz
Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Wiśniewski prof. UWr


Uzbrojenie jako element życia codziennego w średniowiecznym i wczesno-nowożytnym mieście portowym. Przykład Gdańska.
Kierownik projektu: dr hab. Lech Ziemowit Marek
Kierownik projektu: dr hab. Mirosław Masojć, prof. UWr


Studia nad rzemiosłem, handlem i dalekosiężnymi kontaktami społeczności kultury lateńskiej z obszaru południowej Polski.
Kierownik projektu: dr Przemysław Dulęba