2019

application/pdf Uchwała nr 1/2019  z dnia 6 listopada 2019 w sprawie zmiany tytułu i treści rozprawy doktorskiej  mgr Anny Chmielowskiej na wersję anglojęzyczną

application/pdf Uchwała nr 2/2019  z dnia 6 listopada 2019 w sprawie wyboru przedstawiciela rady do wydziałowej komisji konkursowej ds. zatrudniania nauczycieli akademickich

application/pdf Uchwała nr 3/2019  z dnia 6 listopada 2019 w sprawie zmiany egzaminatora wchodzącego w skład w skład komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich z filozofii w kadencji 2016-2020

application/pdf Uchwała nr 4/2019  z dnia 6 listopada 2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim, składu komisji do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr Jakuba Szajta oraz korekty tytułu pracy

application/pdf Uchwała nr 5/2019  z dnia 11 grudnia 2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Adrianny Chrzanowskiej

application/pdf Uchwała nr 6/2019  z dnia 11 grudnia 2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Gałki

application/pdf Uchwała nr 7/2019  z dnia 11 grudnia 2019 w sprawie powołania promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Laski