Zakłady

Kierownik: dr hab. Andrzej Wiśniewski, prof. UWr


Kierownik: prof. dr hab. Józef Szykulski
Kierownik: dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr


Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Piekalski