Rada Naukowa IAr

dr hab. Justyna Baron, prof. UWr

prof. dr hab. Artur Błażejewski   

dr hab. Tomasz Gralak, prof. UWr      

dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr

dr hab. Lech Marek, prof. UWr

prof. dr hab. Mirosław Masojć

dr hab. inż. Beata Miazga, prof. UWr

dr hab. Marta Osypińska, prof. UWr

prof. Borys Paszkiewicz 

prof. Jerzy Piekalski - przewodniczący

dr hab. Tomasz Płonka, prof. UWr

prof. Józef Szykulski

dr hab. Andrzej Wiśniewski, prof. UWr

dr hab. Mateusz Żmudziński

dr Mirosław Furmanek - przedstawiciel pracowników badawczo-dydaktycznych

mgr Karolina Markiewicz - przedstawiciel pracowników nienaukowych