Rada Dyscypliny Archeologia

Skład osobowy rady dyscypliny naukowej - archeologia:

 1. Prof. dr Borys Paszkiewicz
 2. Prof. dr Jerzy Piekalski
 3. Prof. dr Józef Szykulski
 4. Dr hab. Justyna Baron, prof. UWr
 5. Dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr
 6. Dr hab. Mirosław Masojć, prof. UWr  - przewodniczący
 7. Dr hab. Tomasz Płonka, prof. UWr - wiceprzewodniczący
 8. Dr hab. Andrzej Wiśniewski, prof. UWr
 9. Dr hab. Tomasz Gralak
 10. Dr hab. Lech Marek
 11. Dr hab. inż. Beata Miazga, prof. UWr - wiceprzewodnicząca
 12. Dr hab. Mateusz Żmudziński
 13. Dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr

TERMINARZ SPOTKAŃ RADY DYSCYPLINY – semestr zimowym 2021/2022

godz. 11:30, sala 202*, ul. Szewska 48 we Wrocławiu

 

 • 20 października 2021 r.
 • 17 listopada 2021 r.
 • 8 grudnia 2021 r.
 • 19 stycznia 2022 r.
 • 16 lutego 2022 r.

 

*Uwaga! posiedzenia Rady mogą odbywać się w formie zdalnej z uwagi na obowiązujące  w danym terminie zalecenia  dotyczące sytuacji epidemicznej w kraju lub z przyczyn technicznych.

 

Przewodniczący Rady może ustalić dodatkowy termin posiedzenia  poza wyżej ustalonymi w przypadku wystąpienia   spraw,  które wymagają pilnego rozpatrzenia.

 

wszelkie sprawy i dokumenty dotyczące przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz inne dotyczące badań naukowych, które mają zostać rozpatrzone przez Radę Dyscypliny prosimy składać w sekretariacie Instytutu Archeologii, pok. 206. lub skontaktować się w powyższych sprawach poprzez e-mail: iar@uwr.edu.pl 

 

         Przewodniczący Rady Dyscypliny

         dr hab. Mirosław Masojć, prof. UWr

Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław
tel.: 71 375 2975

e-mail: iar@uwr.edu.pl

pok. 206