wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Paszkiewicz Borys Instytut Archeologii
2. prof. dr hab. Piekalski Jerzy Instytut Archeologii
3. prof. dr hab. prof. UWr Szykulski Józef Instytut Archeologii
4. dr hab. prof. UWr Baron Justyna Instytut Archeologii
5. dr hab. prof. UWr Błażejewski Artur Instytut Archeologii
6. dr hab. prof. UWr Jaworski Krzysztof Instytut Archeologii
7. dr hab. prof. UWr Masojć Mirosław Instytut Archeologii
8. dr hab. prof. UWr Wiśniewski Andrzej Instytut Archeologii
9. dr hab. Gralak Tomasz Instytut Archeologii
10. dr hab. Marek Lech Instytut Archeologii
11. dr hab. inż. Miazga Beata Instytut Archeologii
12. dr hab. inż. Miazga Beata Instytut Archeologii
13. dr hab. Osypińska Marta Instytut Archeologii
14. dr hab. Płonka Tomasz Instytut Archeologii
15. dr hab. Żmudziński Mateusz Instytut Archeologii
16. dr Bohr Marcin Instytut Archeologii
17. dr Dulęba Przemysław Instytut Archeologii
18. dr Duma Paweł Instytut Archeologii
19. dr Furmanek Mirosław Instytut Archeologii
20. dr Kufel-Diakowska Bernadeta Instytut Archeologii
21. dr Legut-Pintal Maria Instytut Archeologii
22. dr Lisowska Ewa Instytut Archeologii
23. dr Łaciak Dagmara Instytut Archeologii
24. dr Markiewicz Joanna Instytut Archeologii
25. dr Pankiewicz Aleksandra Instytut Archeologii
26. dr Przybył Agnieszka Instytut Archeologii
27. mgr Konczewska Magdalena Instytut Archeologii
28. mgr Konczewska Magdalena Instytut Archeologii
29. mgr Krukiewicz Barbara Instytut Archeologii
30. mgr Lenkow Nicole Instytut Archeologii