Profesor Józef Kaźmierczyk

Josef-01

★ 14.03.1926  ✝ 21.09.1993

Urodzony 14 marca 1926 r. w Konaszówce koło Miechowa, zmarły zaś 21 września 1993 r. we Wrocławiu, prof. dr hab. Józef Kaźmierczyk, jest jednym z nielicznych wrocławskich archeologów, który doczekał się swojego biogramu w monumentalnej, kilkakrotnie wznawianej, "Encyklopedii Wrocławia". Poświęcone mu hasło jest wprawdzie lakoniczne, pisane zgodnie z wymogami edytorskimi stosowanymi w wydawnictwach encyklopedycznych, ale w pełni oddaje zasługi wniesione przez naszego Nauczyciela i Przyjaciela do dorobku wrocławskiej, sudeckiej i śląskiej archeologii. Zacytujmy to hasło:

KAŹMIERCZYK Józef (1926-1993), archeolog, prof. UWr [tu redakcja Encyklopedii skróciła nadesłany jej biogram Profesora, przez co zniknęła informacja, że był profesorem tytularnym, tzw. "belwederskim"] , 1972-82 kier. Katedry Archeologii UWr. Specjalista w zakresie archeologii średniowiecza (wczesnomiejski zespół osadniczy we Wrocławiu, gród na Ostrowie Tumskim i osada rzem.-targowa na l. brzegu rz. Odry, grodziska w Niemczy, Gilowie i Dobromierzu, zamek w Legnicy, cmentarzysko szkieletowe w Niemczy, badania nad reliktami średniow. górnictwa złota w Sudetach i wczesnośredniow. osadnictwa na Opolszczyźnie, studia nad śl. rzemiosłem średniow. i in.). Gł. prace: Wrocław lewobrzeżny we wczesnym średniowieczu (cz. 1-2, 1966, 1970), Ku początkom Wrocławia (cz. 1-3, 1992-1995).

Oczywiście, ten encyklopedyczny wpis, przygotowany przez jednego z uczniów Profesora, jest tylko ekstraktem z bogatego i różnorodnego dorobku prof. J. Kaźmierczyka. Rozbudowany życiorys naukowy naszego Nauczyciela zamieszczony został, wraz z wykazem Jego publikacji, w poświęconym Jego pamięci XXVI tomie wydawanych przez nasz Instytut "Studiów Archeologicznych" oraz - tu już bez wykazu publikacji - w XXXVI tomie "Śląskich Sprawozdań Archeologicznych". Jego zasługi dla badań wrocławskiego Ostrowa Tumskiego przedstawione zostały w postaci osobnego artykułu w wydanej w 1995 r. publikacji podsumowującej 50-lecie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Nie zapomniano też o sudeckich naukowych zainteresowaniach Profesora - z okazji 10. rocznicy Jego śmierci Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze wydało poświęcony prof. Kaźmierczykowi okolicznościowy numer swojego muzealnego periodyku popularnonaukowego, zaś w 2018 r., 25 lat po śmierci Profesora, Karkonoskie Towarzystwo Naukowe wraz  z Muzeum w Cieplicach Śląskich-Zdroju zorganizowało konferencję naukową, podczas której dokonano promocji... nowej książki prof. Józefa Kaźmierczyka! Nie było to kolejne wydanie któregoś z jego wcześniej opublikowanych dzieł, lecz publikacja nigdy niewydawanych drukiem rękopiśmiennych sprawozdań naukowych dotyczących średniowiecznego górnictwa złota w Karkonoszach i Górach Izerskich. W ten sposób do bogatego dorobku publikacyjnego Profesora, w ćwierć wieku po Jego śmierci, dopisana została kolejna jego autorska książka (J. Kaźmierczyk, Badania archeologiczne nad dawnym górnictwem w Sudetach Zachodnich przeprowadzone w latach 1979-1982, Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, Nr 71, Jelenia Góra 2018), o której trzeba będzie też pamiętać przy redagowaniu hasła do kolejnego wydania "Encyklopedii Wrocławia".

Krzysztof Jaworski