Kontakt

Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław
tel.: 71 375 2975

e-mail: iar@uwr.edu.pl

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Jerzy Piekalski
pok. 207, ul. Szewska 48
tel.: 71 375 2817
e-mail: jerzy.piekalski@uwr.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki

dr Marcin Bohr, prof. UWr
ul. Szewska 48, pok. 311, tel. 71 375 2876
e-mail: marcin.bohr@uwr.edu.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Archeologia

Zastępca Dyrektora ds. badań naukowych

prof. dr hab. Mirosław Masojć
ul. Szewska 48, pok. 307, tel. 71 375 2702
e-mail: miroslaw.masojc@uwr.edu.pl

Sekretariat Instytutu Archeologii

mgr Karolina Markiewicz
pok. 206, ul. Szewska 48
tel.: 71 375 2975, e-mail: karolina.markiewicz@uwr.edu.pl
(sprawy administracyjne i finansowe, projekty badawcze)

mgr Barbara Krukiewicz
pok. 206, ul. Szewska 48
tel. 71 375 2975, e-mail: barbara.krukiewicz@uwr.edu.pl
(dydaktyka na kierunku Archeologia, Szkoła Doktorska, USOS)

Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury

dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr
pok. nr 309, ul. Szewska 48
tel.: 71 375 2956, e-mail: krzysztof.jaworski@uwr.edu.pl

Sekretariat Kolegium - pok. 206, ul. Szewska 48, tel. 71 375 2975
(dyscypliny naukowe: archeologia, nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii)

Biblioteka Instytutu Archeologii:

pok. 7, ul. Szewska 48
tel. 71 375 2916, e-mail: biar@uwr.edu.pl

Pracownia Archeometrii i Konserwacji Zabytków Archeologicznych

dr hab. inż. Beata Miazga, prof. UWr
ul. Koszarowa 3 bud. 28, pok. 32
51-149 Wrocław
tel.: 71 375 5065, fax: 71 375 5246
e-mail: beata.miazga@uwr.edu.pl

Dom Archeologów Oddział Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Koszarowa 3, budynek 28, 51-149 Wrocław, tel. 71 3755 289 www

Archiwum Instytutu Archeologii

dr Dagmara Łaciak (opiekun merytoryczny) e-mail: dagmara.laciak@uwr.edu.pl

mgr Łukasz Melski (dokumentacja)
pok. 109, ul. Szewska 48
tel. 71 375 2901, e-mail: lukasz.melski@uwr.edu.pl