Dyrekcja Instytutu Archeologii

prof. dr hab. Jerzy Piekalski

Dyrektor Instytutu Archeologii UWr

tel. 71 375 2817, pok. 207, ul. Szewska 48, Wrocław

e-mail: jerzy.piekalski@uwr.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Marcin Bohr

Z-ca Dyrektora ds. dydaktyki

tel. 71 375 2876, pok. 311, ul. Szewska 48, Wrocław

e-mail: marcin.bohr@uwr.edu.pl

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Mirosław Masojć

Z-ca Dyrektora ds. badań naukowych

tel. 71 375 2802, pok. 307, ul. Szewska 48, Wrocław

e-mail: miroslaw.masojc@uwr.edu.pl