Dom Archeologów

muzeum-1

 

Muzeum „DOM ARCHEOLOGÓW” zostało powołane 1 kwietnia 2005 roku, jako jeden z oddziałów Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego siedziba mieści się w budynku Instytutu Archeologii przy ul. Koszarowej 3, bud. 28 we Wrocławiu.

Powstanie muzeum związane było z potrzebami dydaktycznymi oraz troską o zabytki archeologiczne pozyskiwane podczas badań wykopaliskowych prowadzonych przez Instytut Archeologii. Porządkowane i inwentaryzowane w muzeum zabytki, jako zbiory archeologiczne są wykorzystywane do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu muzealnictwa dla studentów archeologii.

Od samego początku swojej działalności muzeum służy również celom wystawienniczym i popularyzatorskim. Tematyczne wystawy czasowe przygotowywane są zazwyczaj na okoliczność szczególnych wydarzeń organizowanych przez Instytut, jak na przykład konferencje naukowe. W ramach dorocznego Dolnośląskiego Festiwalu Nauki organizowane są warsztaty interaktywne dla dzieci i młodzieży szerzące wiedzę o archeologii i życiu codziennym w pradziejach i średniowieczu.

 

 

Działalność edukacyjna

Rokrocznie na Uniwersytecie Wrocławskim odbywa się Dolnośląski Festiwal Nauki, który jest imprezą promującą wśród dzieci i młodzieży działalność naukową placówki. Instytut Archeologii czynnie uczestniczy w Festiwalu od 1998 roku, a od 2005 roku impreza ta odbywa się w Muzeum .Domu Archeologów.. W ramach Festiwali przygotowywane są wystawy tematyczne dotyczące rozmaitych aspektów życia w pradziejach i średniowieczu oraz warsztaty interaktywne nawiązujące do archeologii eksperymentalnej i rekonstrukcji minionych kultur. Jest to bardzo ciekawa forma edukacji i popularyzacji archeologii połączona z zabawą i przygodą. Można uczyć się lepienia garnków z gliny, tkania na krosnach, wykonywania igieł kościanych czy mielenia zboża na mąkę. Udział w tej edukacyjnej zabawie może wziąć każdy. Festiwale odbywają się co roku we wrześniu. Zapraszamy!!!

Festiwale Nauki w DOMU ARCHEOLOGÓW:
2013 - Antyczny i nowożytny park rozrywki
2012 - Mama, tata i ja, czyli rodzina dawniej- podróż w przeszłość
2011 - Starożytne Peru
2010 - Puzzle przeszłości
2009 - Zwierzęta w pradziejach i średniowieczu
2008 - Życie codzienne w epoce żelaza
2007 - Ceramika z wykopalisk. Tajemnica tworzywa. Tajemnice człowieka.
2006 - Co w ziemi piszczy - eksploracja i badania antropologiczne szczątków kostnych na stanowiskach archeologicznych

Archeologiczne obrazy z przeszłości - wystawa prezentuje zabytki archeologiczne począwszy od epoki kamienia po czasy średniowiecza. Przeważająca ich część pochodzi z badań wykopaliskowych prowadzonych we Wrocławiu (Wrocław pl. Nowy Targ, Ostrów Tumski). Większość zabytków jest prezentowana po raz pierwszy. Układ eksponatów stara się oddać podział zajęć i obowiązków poszczególnych członków rodziny w prezentowanych okresach chronologicznych. Zwiedzający dowiedzą się, w jaki sposób źródła archeologiczne opisują różnice między kobietą a mężczyzną w elementach strojów, narzędzi ach, także obrazują wnętrze średniowiecznego domu, wyposażenie kuchni, czy rzemiosła.

Archeologia Ameryki Południowej - wystawa prezentująca wyniki badań wykopaliskowych i etnograficznych prowadzonych przez ekspedycję archeologiczną Instytutu Archeologii UWr. w Ameryce Południowej, przede wszystkim na teranie Peru, Kolumbii i Boliwii. Misją kieruje prof. Józef Szykulski, a udział w niej biorą studenci i doktoranci. Ekspozycję wzbogacają zabytki archeologiczne z terenów Nowego Świata, wypożyczone z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu dzięki uprzejmości Pani prof. Marzeny Szmyt i Pani dr Małgorzaty Winiarskiej-Kabacińskiej. Oprócz egzotycznych figurek, barwnie malowanych naczyń i przedmiotów codziennego użytku można podziwiać piękne fotografie z misji archeologicznej w Peru. Zdjęcia przedstawiają archeologów podczas pracy oraz niezwykłe krajobrazy i przyrodę Ameryki Południowej. Wystawę można oglądać do 31 grudnia 2011 roku.

Puzzle przeszłości - wystawa przygotowana przez studentów II roku archeologii podejmuje tematykę pracy archeologa i konserwatora zabytków. Poprzez celową rezygnację z odwoływania się do rekonstrukcji i replik, a zaprezentowanie wyłącznie oryginalnych zabytków pochodzących z wykopalisk ekspozycja ma uświadomić odbiorcy, z jakim rodzajem źródeł zmaga się archeolog w swojej pracy. Są to przede wszystkim przedmioty zachowane we fragmentach, których interpretacja jest często możliwa dopiero dzięki żmudnej konserwacji. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, jakie przedmioty z poszczególnych dziedzin życia codziennego przetrwały ze starożytności do naszych czasów serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy (do 31 grudnia 2010 roku).

„De profundis clamo... ” - ekspozycja przygotowana przez dr L. Marka i studenta V roku archeologii Pawła Zawadzkiego podejmuje problematykę grobów wojennych ukazaną w świetle badań archeologicznych. Sedno wystawy stanowią źródła pochodzące z wykopalisk prowadzonych w ostatnich latach w Toporowie przez Koło Studentów Archeologii UWr. Na wystawie znalazły się również zabytki pozyskane w wyniku prospekcji archeologicznych przez różne placówki naukowe m.in. na terenie Wrocławia i w Bronowie, a także eksponaty wypożyczone z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Muzeum Miejskiego we Wrocławiu, Instytutu Pamięci Narodowej oraz od prywatnych kolekcjonerów. Większość eksponatów pochodzi z okresu II wojny światowej, choć można obejrzeć także zabytki średniowieczne. Celem ekspozycji jest ukazanie ogromnej roli badań archeologicznych w pisaniu indywidualnych historii żołnierzy poległych w wyniku działań wojennych.
Wystawa jest dostępna do zwiedzania do 31 sierpnia 2010 roku.

Zwierzęta na terenie Wrocławia - od mamutów do średniowiecznego rzemiosła (History of animals use in the Wrocław area - from mammooth to the medieval craft) - wystawa zawierła pokaźny zbiór zabytków z kości i poroża, a także szczątków wymarłych zwierząt, takich jak mamuty. Obejrzeć można było narzędzia i przedmioty codziennego użytku, jak motyki, grzebienie, szydła, pionki i kości do gry, wykorzystywane przez ludzi w epoce kamienia, brązu i żelaza oraz w średniowieczu. Niemal wszystkie zabytki pochodzą z wykopalisk z terenu Wrocławia, a najstarsze narzędzia liczą sobie niemal 10 tys. lat. Ekspozycja została przygotowana z okazji międzynarodowej konferencji naukowej ̶ 27th Meeting of the ICAZ Worked Bone Research Group” odbywającej się we wrześniu 2009 roku, była również wykorzystana podczas warsztatów archeologicznych na Festiwalu Nauki.

Ulica, plac i cmentarza w miejskiej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego Wrocławia i okolic - to niepowtarzalna okazja dla miłośników średniowiecznego rzemiosła. Na wystawie można było oglądać przedmioty wykonane z rozmaitych surowców: metali, drewna, skóry, kości i poroża pochodzących z wykopalisk archeologicznych prowadzonych przede wszystkim na terenie Starego Miasta we Wrocławiu. Prezentowane były ozdoby, monety, klucze, ale także obuwie, zabawki czy pionki do gry. Na szczególną uwagę zasługuje obecność w gablotach okazałych naczyń ceramicznych „grupy Falkego”, przepięknie zdobionych wyobrażeniami ludzkich twarzy. Otwarcie ekspozycji nastąpiło 5 grudnia 2008 roku podczas konferencji naukowej o tematyce średniowiecznej.

Życie codzienne w epoce żelaza - ekspozycja popularno-naukowa przygotowana na potrzeby Dolnośląskiego Festiwalu Nauki we wrześniu 2008 roku przez studentów II roku archeologii w ramach praktyk muzealnych. Na wystawie znalazły się zabytki związane ze wszystkimi sferami życia ludzi zamieszkujących tereny Dolnego Śląska około 2,5 tysiąca lat temu. Prezentowane były zarówno elementy wyposażenia domów (np. garnki), narzędzia rolnicze, jak sierpy i radlice, ale również pochówki ciałopalne wraz z darami grobowymi składającymi się z ozdób żelaznych, brązowych i kościanych.

Badania ratownicze na autostradzie A4 i autostradowej obwodnicy Wrocławia - projekt zrealizowany we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu był zwieńczeniem kolejnego etapu szeroko płaszczyznowych badań archeologicznych wyprzedzających budowę autostrady A4. Na wystawie znalazły się najciekawsze znaleziska pochodzące z neolitu, epoki brązu i żelaza, nie tylko przedmioty codziennego użytku, ale także przedmioty luksusowe, stanowiące wyposażenie bogatych grobów „książęcych”. Wystawę otwarto w maju 2007 roku podczas konferencji naukowej - „XV Śląskie Spotkania Archeologiczne”.

Middle Palaeolithic Human Activity and Ecology - ekspozycja otwierająca międzynarodową konferencję naukową w czerwcu 2006 roku. Zarówno sympozjum, jak i wystawa dotyczyły badań środkowego paleolitu, a w szczególności technologii obróbki kamienia i eksploatacji środowiska naturalnego przez Neandertalczyka. W organizację wystawy, na której znalazły się kolekcje zabytków krzemiennych wypożyczone z Warszawy i Torunia, zaangażowany był również Zakład Paleozoologii Instytutu Biologii UWr.

Szachownica średniowiecznego świata - wystawa inauguracyjna, która w 2005 roku zapoczątkowała wystawienniczą działalność Domu Archeologów. Przygotowana przez dr Lecha Marka ekspozycja, nawiązując do traktatu szachowego, poprzez prezentację zabytków archeologicznych i ikonografii, w niezwykle interesujący sposób przybliżała średniowieczne profesje.

Zaopatrzenie w wodę w pradziejach i średniowieczu - stała ekspozycja prezentująca elementy infrastruktury i urządzenia zaopatrujące w wodę pradziejowe osady i średniowieczne miasta. Obejrzeć można unikalną drewnianą studnię liczącą ponad 2 tysiące lat, jedną z najstarszych tego typu konstrukcji na Dolnym Śląsku, a także drewniane i ceramiczne rury wodociągowe służące mieszkańcom Wrocławia i Trzebnicy w XIV i XV wieku.

W zbiorach Muzeum „Dom Archeologów” znajdują się zabytki archeologiczne pochodzące z badań wykopaliskowych prowadzonych przez Instytut Archeologii UWr.

Kierżno, pow. Nowogrodziec, woj. dolnośląskie

Kostomłoty, pow. średzki, woj. dolnośląskie

Krzeptów, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie

Lizawice 2, pow. oławski, woj. dolnośląskie

Lizawice 3, pow. oławski, woj. dolnośląskie

Łozina, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie

Magnice 8, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie

Małuszów 10, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie

Niezgoda 1, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie

Pobiel 10, pow. górowski, woj. dolnośląskie

Radwanice 16, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie

Rojęczyn 9, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie

Rzymówka, pow. złotoryjski, woj. dolnośląskie

Strzelin 16, loco, woj. dolnośląskie

Strzelin 19, loco, woj. dolnośląskie

Trzebnica, ul. Obrońców Pokoju, woj. dolnośląskie

Wierzchowice 9, pow. jaworski, woj. dolnośląskie

Wrocław, al. Hallera

Wrocław, ul. Niemczańska

Wrocław, ul. Uznańskiego

Wrocław-Oporów A i A1

Wrocław, ul. Ostrowskiego

Wrocław-Ostrów Tumski

Wrocław-Polanowice 9

Wrocław-Widawa 17

Zastruże, pow. świdnicki, woj. dolnośląskie

Kontakt:
Dom Archeologów (Oddział Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego)
ul. Koszarowa 3, Budynek 28
51-149 Wrocław

Dojazd:
autobus A, 116 (do placu Kromera: autobus N, 105, 118, 128, 130, tramwaj 6, 11 do placu Daniłowskiego: autobus 132)