Studia w Instytucie

PROGRAM STUDIÓW (aktualizacja: 3.09.2021):

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (aktualizacja: 09.10.2023)

- semestr zimowy 2023/24:

TERMINARZ KONSULTACJI PRACOWNIKÓW

 

KONWERSATORIA SPECJALISTYCZNE

W trakcie studiów 1 stopnia jesteście zobowiązani do zrealizowania 3 pełnych kursów (3x30 godzin) w ramach konwersatoriów specjalistycznych. Proszę zwrócić uwagę, że do wyboru są także tzw. małe konwersatoria (po 15 godzin). W przypadku wybrania np. zajęć z archeologii nieinwazyjnej musicie wybrać też drugie małe konwersatorium (np. garncarstwo z perspektywy archeologii eksperymentalnej), tak aby zrealizować łącznie 30 godzin.

Zapisy do grup prowadzi Sekretariat dydaktyczny (barbara.krukiewicz@uwr.edu.pl)

Lista konwersatoriów

- semestr zimowy:

 1. Archeologia industrialna (30h) – dr Paweł Duma
 2. Społeczności pradziejowe w świetle badań interdyscyplinarnych (30h) – dr Mirosław Furmanek
 3. Ekspresja artystyczna ludności w Europie Środkowej w późnej starożytności (30h) - dr hab. Tomasz Gralak
 4. Pochówki zwierząt: rytuał, znaczenia, utylizacja (30h) - dr hab. Marta Osypińska
 5. Tafonomia, czyli odkrywanie historii szczątków zwierząt (30h) - dr Katarzyna Zarzecka-Szubińska
 6. Archeologia nieinwazyjna w teorii i praktyce (15h) – dr Mirosław Furmanek

- semestr letni:

 1. Elementy antropologii i medycyny sądowej (30h) – dr Agata Thannhäuser, dr Łukasz Szleszkowski
 2. Archeologia Andów: techniki i problemy badawcze (30h) – prof. Józef Szykulski
 3. Archeomineralogia (30h) - dr Wojciech Bartz, dr hab. Magdalena Matusiak-Małek
 4. Archaeological ceramic through time and space (30h) - dr Dagmara Łaciak
 5. Wprowadzenie do analizy statystycznej w archeologii (15h) - mgr Grzegorz Michalec
 6. Zabytki archeologiczne jako archeometryczne źródło informacji o przeszłości (15h) – prof. Beata Miazga
 7. Garncarstwo z perspektywy archeologii eksperymentalnej (15h) – dr Dagmara Łaciak

Szczegóły zajęć konwersatoryjnych zawarte są w sylabusach.

APD - ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH:

 • zarządzenie 122/2014 Rektora UWr Procedura dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
 • strona APD

WAŻNE INFORMACJE:

Od roku akademickiego 2021/2022 prowadzimy nauczanie w ramach 2 specjalności:

 1. Archeologia powszechna
 2. Archeologia w przestrzeni publicznej

HARMONOGRAM ZAJĘĆ (aktualizacja: 03.10.2023)

- semestr zimowy 2023/24:

TERMINARZ KONSULTACJI PRACOWNIKÓW

 

Studia są przeznaczone dla osób, które pragną poszerzyć wiedzę z Archeologii i mieć podstawy do samodzielnego prowadzenia badań wykopaliskowych.

Wybór specjalności będzie dokonywany przez studenta przed rozpoczęciem I semestru studiów

Przedmioty w programie studiów dzielą się na 4 zasadnicze grupy:

 • specjalistyczne Wykłady obejmujące teorie Archeologii w zakresie badań humanistycznych i przyrodniczych
 • specjalistyczne Konwersatoria dotyczące badań dawnych społeczności i ich kultury, technologii, zabytków ect.
 • Seminarium magisterskie
 • Metodykę prospekcji archeologicznej oraz Metodykę badań wykopaliskowych - ćwiczenia terenowe obejmujące badania na stanowiskach archeologicznych

KONWERSATORIA SPECJALISTYCZNE

Zapisy do grup prowadzi Sekretariat dydaktyczny (barbara.krukiewicz@uwr.edu.pl)

Konwersatoria dla studentów drugiego stopnia (obie specjalności)

Lista konwersatoriów

- semestr zimowy:

 1. Archeologia industrialna (30h) – dr Paweł Duma
 2. Społeczności pradziejowe w świetle badań interdyscyplinarnych (30h) – dr Mirosław Furmanek
 3. Ekspresja artystyczna ludności w Europie Środkowej w późnej starożytności (30h) - dr hab. Tomasz Gralak
 4. Pochówki zwierząt: rytuał, znaczenia, utylizacja (30h) - dr hab. Marta Osypińska
 5. Tafonomia, czyli odkrywanie historii szczątków zwierząt (30h) - dr Katarzyna Zarzecka-Szubińska
 6. Archeologia nieinwazyjna w teorii i praktyce (15h) – dr Mirosław Furmanek

- semestr letni:

 1. Elementy antropologii i medycyny sądowej (30h) – dr Agata Thannhäuser, dr Łukasz Szleszkowski
 2. Archeologia Andów: techniki i problemy badawcze (30h) – prof. Józef Szykulski
 3. Archeomineralogia (30h) - dr Wojciech Bartz, dr hab. Magdalena Matusiak-Małek
 4. Archaeological ceramic through time and space (30h) - dr Dagmara Łaciak
 5. Wprowadzenie do analizy statystycznej w archeologii (15h) - mgr Grzegorz Michalec
 6. Zabytki archeologiczne jako archeometryczne źródło informacji o przeszłości (15h) – prof. Beata Miazga
 7. Garncarstwo z perspektywy archeologii eksperymentalnej (15h) – dr Dagmara Łaciak

Na drugim roku studiów w semestrze letnim jesteście zobowiązani do zrealizowania 2 pełnych kursów (3x30 godzin) w ramach konwersatoriów specjalistycznych. Proszę zwrócić uwagę, że w semestrze letnim są także do wyboru tzw. małe konwersatoria (po 15 godzin). W przypadku wybrania np. zajęć z archeologii współczesności musicie wybrać też drugie małe konwersatorium, tak aby zrealizować łącznie 30 godzin.
Szczegóły zajęć konwersatoryjnych zawarte są w sylabusach

Dodatkowe informacje: