Studia w Instytucie

PROGRAM STUDIÓW (aktualizacja: 3.09.2021):

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (aktualizacja: 24.01.2023)

- semestr zimowy 2022/23:

- semestr letni 2022/23:

TERMINARZ KONSULTACJI PRACOWNIKÓW

KONWERSATORIA SPECJALISTYCZNE

W trakcie studiów 1 stopnia jesteście zobowiązani do zrealizowania 3 pełnych kursów (3x30 godzin) w ramach konwersatoriów specjalistycznych. Proszę zwrócić uwagę, że do wyboru są także tzw. małe konwersatoria (po 15 godzin). W przypadku wybrania np. zajęć z archeologii nieinwazyjnej musicie wybrać też drugie małe konwersatorium (np. garncarstwo z perspektywy archeologii eksperymentalnej), tak aby zrealizować łącznie 30 godzin.

Zapisy do grup prowadzi p. Łukasz Melski (lukasz.melski@uwr.edu.pl)

Lista konwersatoriów

- semestr zimowy:

 1. Archeologia obszarów górskich i wyżynnych Europy (30h) – dr Marcin Bohr
 2. Turystyka archeologiczna (30h) – prof. Krzysztof Jaworski, dr Ewa Lisowska
 3. Archeologia średniowiecznego Wrocławia (30h) – prof. Jerzy Piekalski
 4. Idea megalityczna w neolicie europejskim (30h) – dr Agnieszka Przybył
 5. Społeczności pradziejowe w świetle badań interdyscyplinarnych (30h) – dr Mirosław Furmanek
 6. Introduction to archaeology (30h) – dr Agnieszka Przybył
 7. Archeologia nieinwazyjna w teorii i praktyce (15h) – dr Mirosław Furmanek
 8. Ciało ludzkie jako źródło archeologiczne (15h) – dr hab. Tomasz Gralak
 9. Zabytki archeologiczne jako archeometryczne źródło informacji o przeszłości (15h) – prof. Beata Miazga

- semestr letni:

 1. Archeologia industrialna (30h) – dr Paweł Duma
 2. Elementy antropologii i medycyny sądowej (30h) – dr Agata Thannhäuser, dr Łukasz Szleszkowski
 3. Archeologia konfliktów (30h)- dr hab. Lech Marek
 4. Prahistoria Afryki saharyjskiej (30h)- prof. Mirosław Masojć
 5. Człowiek i środowisko w średniowieczu (30h) – dr Ewa Lisowska
 6. Archeologia Andów: techniki i problemy badawcze (30h) – prof. Józef Szykulski
 7. Garncarstwo z perspektywy archeologii eksperymentalnej (15h) – dr Dagmara Łaciak
 8. Archeologia współczesności (15h) – dr Paweł Duma

Szczegóły zajęć konwersatoryjnych zawarte są w sylabusach.

APD - ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH:

 • zarządzenie 122/2014 Rektora UWr Procedura dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
 • strona APD

WAŻNE INFORMACJE:

Od roku akademickiego 2021/2022 prowadzimy nauczanie w ramach 2 specjalności:

 1. Archeologia powszechna
 2. Archeologia w przestrzeni publicznej

HARMONOGRAM ZAJĘĆ (aktualizacja: 05.01.2023)

- semestr zimowy 2022/23:

- semestr letni 2022/23:

TERMINARZ KONSULTACJI PRACOWNIKÓW

Studia są przeznaczone dla osób, które pragną poszerzyć wiedzę z Archeologii i mieć podstawy do samodzielnego prowadzenia badań wykopaliskowych.

Wybór specjalności będzie dokonywany przez studenta przed rozpoczęciem I semestru studiów

Przedmioty w programie studiów dzielą się na 4 zasadnicze grupy:

 • specjalistyczne Wykłady obejmujące teorie Archeologii w zakresie badań humanistycznych i przyrodniczych
 • specjalistyczne Konwersatoria dotyczące badań dawnych społeczności i ich kultury, technologii, zabytków ect.
 • Seminarium magisterskie
 • Metodykę prospekcji archeologicznej oraz Metodykę badań wykopaliskowych - ćwiczenia terenowe obejmujące badania na stanowiskach archeologicznych

KONWERSATORIA SPECJALISTYCZNE

Zapisy do grup prowadzi p. Łukasz Melski (lukasz.melski@uwr.edu.pl)

Konwersatoria dla studentów drugiego stopnia (obie specjalności)

Lista konwersatoriów

- semestr zimowy:

 1. Archeologia obszarów górskich i wyżynnych Europy (30h) – dr Marcin Bohr
 2. Turystyka archeologiczna (30h) – prof. Krzysztof Jaworski, dr Ewa Lisowska
 3. Archeologia średniowiecznego Wrocławia (30h) – prof. Jerzy Piekalski
 4. Idea megalityczna w neolicie europejskim (30h) – dr Agnieszka Przybył
 5. Społeczności pradziejowe w świetle badań interdyscyplinarnych (30h) – dr Mirosław Furmanek
 6. Introduction to archaeology (30h) – dr Agnieszka Przybył
 7. Archeologia nieinwazyjna w teorii i praktyce (15h) – dr Mirosław Furmanek
 8. Ciało ludzkie jako źródło archeologiczne (15h) – dr hab. Tomasz Gralak
 9. Zabytki archeologiczne jako archeometryczne źródło informacji o przeszłości (15h) – prof. Beata Miazga

- semestr letni:

 1. Archeologia industrialna (30h) – dr Paweł Duma
 2. Elementy antropologii i medycyny sądowej (30h) – dr Agata Thannhäuser, dr Łukasz Szleszkowski
 3. Archeologia konfliktów (30h)- dr hab. Lech Marek
 4. Prahistoria Afryki saharyjskiej (30h)- prof. Mirosław Masojć
 5. Człowiek i środowisko w średniowieczu (30h) – dr Ewa Lisowska
 6. Archeologia Andów: techniki i problemy badawcze (30h) – prof. Józef Szykulski
 7. Garncarstwo z perspektywy archeologii eksperymentalnej (15h) – dr Dagmara Łaciak
 8. Archeologia współczesności (15h) – dr Paweł Duma

Na drugim roku studiów w semestrze letnim jesteście zobowiązani do zrealizowania 2 pełnych kursów (3x30 godzin) w ramach konwersatoriów specjalistycznych. Proszę zwrócić uwagę, że w semestrze letnim są także do wyboru tzw. małe konwersatoria (po 15 godzin). W przypadku wybrania np. zajęć z archeologii współczesności musicie wybrać też drugie małe konwersatorium, tak aby zrealizować łącznie 30 godzin.
Szczegóły zajęć konwersatoryjnych zawarte są w sylabusach

Dodatkowe informacje:

 • organizacja roku akademickiego 2022/23
 • program studiów na kierunku archeologia – studia II stopnia stacjonarne
 • strona Archiwum Prac Dyplomowych APD
 • języki obce (informacje oraz zapisy na stronie)
 • seminaria magisterskie w roku akademickim 2022/23 uruchomili: Mirosław Masojć, Tomasz Płonka, Andrzej Wiśniewski, Józef Szykulski, Artur Błażejewski, Mateusz Żmudziński, Tomasz Gralak, Lech Marek, Jerzy Piekalski, Krzysztof Jaworski, Borys Paszkiewicz, Maciej Trzciński, Marta Osypińska, Beata Miazga
 • kryteria oceny prac magisterskich