Jakość kształcenia

W Instytucie Archeologii jakością kształcenia zajmują się dwa zespoły:

1. Zespół ds. jakości kształcenia.
W jego skład wchodzą:

  • Bernadeta Kufel-Diakowska
  • Agnieszka Przybył
  • Lech Marek

Zadaniem zespołu jest m.in. monitorowanie jakości programu studiów oraz przeprowadzanie jego zmian.

 

2. Zespół ds. oceny jakości kształcenia.
W jego skład wchodzą:

  • Marcin Bohr
  • Ewa Lisowska
  • Mirosław Furmanek

Zadaniem zespołu jest opracowywanie wyników narzędzi służących do oceny jakości kształcenia, a więc hospitacji i ankiet studenckich.

Opracowanie wyników ankiet studenckich za zeszły rok akademicki: semestr zimowy i letni

 

Plan hospitacji w Instytucie Archeologii w roku akademickim 2022/2023