Erasmus+ w Instytucie Archeologii

 

Koordynator: dr hab. Mirosław Masojć, prof. UWr
tel.: (71) 375 27 02; pok. 307, ul. Szewska 48; e-mail: miroslaw.masojc@uwr.edu.pl

Informacje ogólne: www.erasmus.org.pl

Proposals of lectures in foreign languages ... more

STUDIA:

 (szczegółowe zasady rekrutacji), (dodano: 14.11.2022)

Osoby, które chcą pojechać na uczelnie, z którymi nie mamy umowy, kontaktują się z:

 1. koordynatorem z kierunku z UWr, który taką umowę ma i uzyskują potwierdzenie, że mogą pojechać w ramach ich umów;
 2. osobą z uczelni przyjmującej (informacja, że was tam przyjmą zamiast np. studenta biologii czy kulturoznawstwa).

Zgoda może być w formie maila, którego wydruk należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego.

Ponieważ koordynatorzy z innych kierunków (z naszego uniwersytetu) nie są w stanie stwierdzić, czy jakieś miejsca im zostały przed zakończeniem rekrutacji, proszę się raczej skoncentrować na uzyskaniu zgody od uczelni przyjmującej, a potem dopiero szukać niewykorzystanego miejsca na naszym uniwersytecie.
Egzamin językowy nie jest wymagany ale proszę sprawdzić, czy uczelnia na której chcecie Państwo studiować prowadzi zajęcia w języku dla was zrozumiałym:).

W ramach programu Erasmus+ można wyjechać na studia trzykrotnie: po jednym razie w trakcie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich

 

Uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus

(aktualizacja: 23.05.2023)

 • Bułgaria
  • Konstantin Preslavsky University of Shumen [shu-bg.net], kod: BG SHOUMEN01
 • Czechy
  • Univerzita Karlova, Praha [www.cuni.cz], kod: CZ PRAHA07
  • Masarykova Univerzita Brno [www.muni.cz], kod: CZ BRNO05
  • Slezská Univerzita v Opavě [www.slu.cz], kod: CZ OPAVA01
  • Univerzita Palackého v Olomouci [www.upol.cz], kod: CZ OLOMOUC01
 • Chorwacja
  • Sveučilište u Zadru (University of Zadar) [www.unizd.hr], kod: HR ZADAR01
 • Estonia
  • Tallinna Ülikool [www.tlu.ee], kod: EE TALLINN05

Jest także możliwość wyjechania na studia na Bilkent Universites w Ankarze [www.bilkent.edu.tr], kod Erasmusa TR ANKARA07 w ramach umów, które zawarł Instytut Historii UWr. Jest to możliwe wtedy, gdy historycy nie wykorzystają swojej puli miejsc. W przypadku aplikowania na te uczelnie, nie jest potrzebna zgoda instytucji przyjmującej