itArcheo

W budynkach Instytutu Archeologii UWr, tj. ul. Szewska 48 i ul. Koszarowa 3 bud. 28, dostępna jest sieć WiFi eduroam.

Sieć eduroam (education roaming) to międzynarodowa inicjatywa, której celem jest zapewnienie bezprzewodowego dostępu do Internetu dla studentów i pracowników nauki w ośrodkach naukowych (polskich i europejskich) należących do konsorcjum EDUROAM.

Korzystanie z tej sieci wymaga posiadania uprawnień i odpowiednio skonfigurowanego urzadzenia sieciowego. Z sieci eduroam może korzystać każdy student i pracownik posiadający konto poczty elektronicznej w domenie @uwr.edu.pl (posiadający dostęp do usługi Office365).

Uzyskanie dostępu do sieci eduroam wymaga podania loginu i hasła jak do Office365 wg :

 • studenci: numerindeksu@uwr.edu.pl
 • pracownicy: imię.nazwisko@uwr.edu.pl

Należy pamiętać, że dostęp do sieci nie jest anonimowy i niekontrolowany - każdy dostęp do sieci jest rejestrowany i ewentualne nadużycia mogą być później powiązane z konkretną osobą.

Odpowiednia konfiguracja urządzenia sieciowego pozwala na automatyczne łączenie się z siecią eduroam, gdy tylko sieć ta zostanie przez urządzenie wykryta. Pierwsze logowanie do sieci eduroam musi odbyć się w ośrodku macierzystym użytkownika (przed wyjazdem za granicę lub do innego ośrodka, przynajmniej raz logujemy się do eduroam w UWr).

Obecność sieci eduroam w ośrodkach naukowych często oznaczana jest za pomocą takiego znaku graficznego

eduroam

Poradniki konfiguracji urządzeń sieciowych dla studentów i pracowników UWr [  link ]

Sieć eduroam w Polsce [  link ] (mapa dostępności, zasady uczestnictwa, regulaminy)

Sieć eduroam w Europie [  link ]

ProgeCAD2021 - dla studentów i pracowników Instytutu Archeologii

Dostawcą edukacyjnej wersji 2D&3D programu progeCAD2021 Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

Zainteresowanych instalacją pakietu ProgeCAD2021 Professional (polska wersja) zapraszam do pok. 10A, ul. Szewska 48.

Licencja obecnie instalowanej wersji obowiązuje do 1 lipca 2022 r. (i będzie odnawiana na kolejny rok).

 

Licencja czasowa dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nieograniczonej liczby komputerów służbowych i prywatnych na rok licencyjny 2022/2024 r. dla Uniwersytetu Wrocławskiego.

Licencja jest ważna do 15 kwietnia 2024 r.

Oprogramowanie Statistica 13 w ramach tej licencji jest dostępne w polskiej oraz angielskiej wersji językowej, na platformy 32 oraz 64 bitowe.

Instalacja i rejestracja wymaga pojawienia się w pokoju 10A (Instytut Archeologi) z urządzeniem, na którym będzie instalowany pakiet. Czas instalacji (poza aktualizacją systemu operacyjnego - jeśli jest taka potrzeba) nie przekracza 15 minut. Instalacja i rejestracja programu Statistica będzie możliwa tylko dla osób posiadających adres e-mail w domenie uwr.edu.pl (aktywny i dostępny w czasie instalacji)

aktualizacja: 19.04.2022

Polecane oprogramowanie użytkowe do wykorzystania na komputerach służbowych i prywatnych () 

 1. 7-zip (zarządzanie archiwami)  http://www.7-zip.org (wersja przynajmniej 18.01)
 2. Ccleaner (usuwanie niepotrzebnych danych i programów) https://www.ccleaner.com/ccleaner
 3. Firefox (przeglądarka www, klient) https://www.mozilla.org/pl/
 4. VLC (odtwarzacz multimediów) https://www.videolan.org/
 5. FoxitReader
 6. PAST (obliczenia statystyczne) http://folk.uio.no/ohammer/past/
 7. GIMP 2.10.x https://www.gimp.org/
 8. QGIS https://www.qgis.org/pl/site/
 9. SagaGIS
 10. Inscape https://inkscape.org/en/
 11. LibreOffice
 12. Brackets (edytor kodu)
 13. SublimeText (edytor kodu)
 14. Putty (klient SSH)
 15. OpenOffice
 16. doPDF (wirtualna drukarka) http://www.dopdf.com/pl/

Agisoft Metashape to program, który wykonuje fotogrametryczne przetwarzanie cyfrowych obrazów i generuje przestrzenne dane 3D, które można wykorzystać w aplikacjach GIS, dokumentacji dziedzictwa kulturowego oraz produkcji efektów wizualnych, a także do pośrednich pomiarów obiektów o różnych skalach.

ArcGIS Explorer to bezpłatny program do eksplorowania świata w 2D i 3D. Możesz użyć go do dodawania własnych danych do swoich map i łączenia ich z bezpłatnymi danymi od ESRI. Możesz również dostosowywać swoje mapy, dodając zdjęcia, raporty, filmy i inne informacje.

Program ArchEd to narzędzie do rysowania macierzy Harrisa używanych w archeologii. Oprócz możliwości edycji takich rysunków posiada również funkcję automatycznego rysowania, która ładnie przerysowuje dany rysunek.

ARK to darmowy program typu opensource do tworzenia, przechowywania, manipulowania i publikowania danych i mediów archeologicznych. Innymi słowy, to system, który można wykorzystać do umieszczania swoich danych archeologicznych w Internecie, dzięki czemu można z nimi pracować i dzielić się nimi.

BCal to internetowe narzędzie kalibracji radiowęglowej oparte na podejściu bayesowskim, którego gospodarzem jest Wydział Prawdopodobieństwa i Statystyki na Uniwersytecie Sheffield. Oferujemy łatwy w użyciu serwis internetowy, który pozwala badaczom z całego świata korzystać z zintegrowanej struktury służącej do interpretacji zarówno danych radiowęglowych, jak i informacji chronologicznych.

Bchron to pakiet R, który umożliwia szybką kalibrację dat radiowęglowych według różnych krzywych kalibracyjnych (w tym tych generowanych przez użytkownika); modelowanie wieku i głębokości wg algorytmu Hasletta i Parnella (2008); szacowanie tempa wzrostu poziomu morza z uwzględnieniem niepewności czasowej w modelach regresji wielomianowej oraz nieliniowe modelowanie faz za pomocą mieszanin gaussowskich jako sposób na określenie aktywności danego miejsca (i jako alternatywa dla funkcji SUM w programie Oxcal).

Bryce to wielokrotnie nagradzany, przyjemny w użyciu pakiet do modelowania i animacji 3D, zaprojektowany tak, aby nowi użytkownicy mogli szybko tworzyć i renderować imponujące trójwymiarowe środowiska. Bryce łączy niezwykłą moc z innowacyjnym interfejsem, co zapewnia łatwość użytkowania.

CALIB Radiocarbon Calibration autorstwa M. Stuivera, P.J. Reimera i R.W. Reimera to internetowy program kalibracji radiowęglowej. Dostępne są również wersje do pobrania dla systemów Windows i Mac OSX.

Strona internetowa projektu eSkeletons jest poświęcona studiowaniu anatomii porównawczej ludzi i naczelnych. Oferuje unikalny zbiór zdigitalizowanych wersji szkieletów w 2D i 3D w pełnych kolorach, animacji oraz licznych dodatkowych informacji. Użytkownik może nawigować przez różne części szkieletu i oglądać wszystkie orientacje każdego elementu wraz z informacjami o mięśniach i stawach. eSkeletons pozwala na przeglądanie kości zarówno ludzi, jak i naczelnych, od goryla po małego lemurka mysiego.

HBSMR (Historic Buildings, Sites and Monuments Record) to kompleksowy system zarządzania bazą danych, GIS oraz danymi fotograficznymi dla środowiska historycznego. Został opracowany we współpracy z English Heritage / Historic England oraz Stowarzyszeniem Lokalnych Urzędników ds. Archeologii Samorządowej, HBSMR jest stosowany przez większość Rejestrów Środowiska Historycznego w Wielkiej Brytanii.

GeoSetter to darmowe narzędzie dla systemu Windows do wyświetlania i zmieniania danych geograficznych plików obrazów (np. zdjęć wykonanych przez aparaty cyfrowe). Pokazuje istniejące współrzędne geograficzne i ścieżki na osadzonej mapie Google Maps. Umożliwia ustawianie danych geograficznych za pomocą osadzonej mapy Google Maps lub przez wprowadzenie znanych wartości współrzędnych i wysokości bezpośrednio.

GPS Utility to łatwa w użyciu aplikacja umożliwiająca zarządzanie i manipulowanie informacjami GPS. Można jej używać do przesyłania danych do/od odbiornika GPS oraz do przechowywania danych w plikach na komputerze w jednym z kilku formatów tekstowych. Program konwertuje różne odmiany geodezyjne i wiele formatów współrzędnych (szerokość/długość geograficzna, UTM/UPS, siatki krajowe itp.). Informacje można filtrować na różne sposoby, a punkty orientacyjne sortować według określonych kryteriów. Statystyki tras i ścieżek są dostępne i można je przesłać do innych programów do analizy (np. programów arkusza kalkulacyjnego).

Zasoby analizy wspomagania geograficznego (Geographic Resources Analysis Support System), powszechnie nazywane GRASS, to System Informacji Geograficznej (GIS) używany do zarządzania i analizy danych przestrzennych, przetwarzania obrazów, produkcji grafiki/map, modelowania przestrzennego i wizualizacji. GRASS jest obecnie stosowany na całym świecie w instytucjach akademickich i komercyjnych, a także przez wiele agencji rządowych oraz firm konsultingowych zajmujących się środowiskiem i archeologią.

WinCal25: Program kalibracji Groningen autorstwa J. van der Plicht, dla systemu Windows, uaktualniony o najnowszy zestaw danych kalibracyjnych (intcal04). WinCal25 to wersja dla Windows programu CAL25 dla systemu DOS. Posiada taką samą funkcjonalność jak CAL25, ale z nowym interfejsem użytkownika.

gvSIG to narzędzie służące do zarządzania informacjami geograficznymi. Charakteryzuje się przyjaznym interfejsem użytkownika, z szybkim dostępem do najpopularniejszych formatów rastrowych i wektorowych. W tym samym widoku zawiera zarówno dane lokalne, jak i zdalne, za pośrednictwem źródła WMS, WCS lub WFS.

Dzięki tej aplikacji możesz opracować sekwencję stratygraficzną swoich wykopalisk za pomocą intuicyjnego graficznego interfejsu użytkownika. Relacje stratygraficzne można uzupełnić o relacje czasowe, a jednostki stratygraficzne można grupować w fazach i okresach.

 • Ilium - Android based management stratigraphic field data

ILUM to naukowe narzędzie do zbierania, standaryzowania, wizualizacji, analizowania i eksportowania danych archeologicznych, zarówno tych pochodzących z wykopalisk, jak i zebranych podczas badań architektonicznych. Oprogramowanie zostało zaprojektowane w celu wspierania archeologów i historyków w zbieraniu i wymianie danych w ustandaryzowanym formacie, przyspieszenia czynności związanych z rejestrowaniem oraz, w pewnym zakresie, gwarantowania jakości danych. Wreszcie, oprogramowanie umożliwia eksportowanie zebranych danych do plików sformatowanych (HTML) lub niesformatowanych (tekstowych), aby można je było wykorzystać w raportach technicznych, sprawozdaniach naukowych, publikacjach lub przekazać do analizy innym programom.

Intrasis to program GIS zaprojektowany do obsługi i strukturyzacji dokumentacji archeologicznej oraz danych z terenu. Oprogramowanie jest elastyczne i przyjazne dla użytkownika. Dzięki wykorzystaniu Intrasis, wszystkie dane związane ze stanowiskiem stają się łatwo dostępne i możliwe do połączenia. Zwiększa to możliwości badań interdyscyplinarnych, gdy dane z dziedziny osteologii czy paleoekologii mogą być łączone z informacjami archeologicznymi. System został opracowany przez Wydział Badań Archeologicznych Rady ds. Dziedzictwa Narodowego w Szwecji (UV). Intrasis jest używany we wszystkich wykopaliskach archeologicznych UV od kwietnia 2000 roku i jest obecnie wykorzystywany przez wszystkie najważniejsze instytucje archeologiczne w Szwecji.

Manifold to oprogramowanie GIS, które działa znacznie szybciej, dostarcza doskonałych możliwości analizy danych, radzi sobie z rutynowymi zadaniami GIS i obsługuje większe ilości danych z lepszą jakością niż Esri czy inne systemy GIS, przy niższym koszcie. Manifold zawiera również serwer map internetowych (IMS), pełną bibliotekę obiektów i środowisko do tworzenia niestandardowych aplikacji oraz stron internetowych z funkcjami GIS.

Map Maker to oprogramowanie dla profesjonalistów, którzy muszą tworzyć mapy; osób takich jak leśnicy, zarządcy majątków, archeolodzy, służby ratunkowe, ekolodzy i wielu innych. Został zaprojektowany tak, aby nie trzeba było być profesjonalistą w dziedzinie GIS, aby go używać. Program występuje w dwóch wersjach - edycji Professional oraz darmowej wersji o nazwie Gratis.

Oprogramowanie do pomiarów powierzchni i odległości. Umożliwia zapis wyników pomiarów, eksport do popularnych formatów, grupowanie punktów orientacyjnych w kategoriach, dodawanie punkty za pomocą GPS lub kursora mapy i wiele więcej.

Program OxCal służy do kalibracji radiowęglowej oraz analizy informacji chronologicznych dotyczących archeologii i środowiska. Program jest dostępny do użytku online lub do pobrania.

OziExplorer pozwala pracować z mapami, które tworzysz na podstawie zeskanowanych lub cyfrowych map.

PhotoModeler to pakiet oprogramowania, który oblicza i tworzy modele 3D w formacie CAD na podstawie fotografii. Idealne dla budynków i innych projektów archeologicznych.

Quantum GIS (QGIS) to przyjazny dla użytkownika, program System Informacji Geograficznej (GIS) typu opensource, działający na systemach Linux, Unix, Mac OSX i Windows. QGIS obsługuje formaty wektorowe, rastrowe i bazy danych.

R2V to zaawansowane oprogramowanie do konwersji rastra na wektory, przeznaczone do automatycznej cyfryzacji map, przechwytywania danych GIS i konwersji CAD.

 • Snuffler - Freeware Geophysics Software

Darmowe oprogramowanie do analiz geofizycznych.

Stratify pozwala na automatyczne opracowanie diagramu Harrisa, uwzględniając wszystkie dostępne informacje na temat chronologii i grupowania. Stratify przechowuje dane dotyczące kontekstów i ich stratygraficznych związków w bazie danych. Program obsługuje również interaktywne i automatyczne kontrole w celu wykrycia niekonsekwencji, brakujących lub sprzecznych relacji.

ArcheoSurveyor to kompleksowy pakiet do pobierania, kompilowania, ulepszania i zapisywania danych geofizycznych z różnych instrumentów.