Biblioteka IAr

-------------------------------------------------------------------------------

Biblioteka Instytutu Archeologii w czasie wakacji 2022/2023 będzie czynna:

od 1 do 30 września: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godzinach 10:00 - 15:00.

-------------------------------------------------------------------------------

W Bibliotece utworzono 1 stanowisko komputerowe wyposażone w kamerę, mikrofon, nauszne słuchawki, skaner w formacie A3 oraz oprogramowanie Speech2G0 wraz rehabilitacyjnym pakietem głosów "IVONA".

-------------------------------------------------------------------------------

W roku akademickim 2022/2023 Biblioteka Instytutu Archeologii UWr jest czynna / In the academic year 2022/2023 the Library of the Archaeological Institute is open as follows:

 

 • Poniedziałek / Monday  9:00 - 15:00
 • Wtorek / Tuesday 10:00 - 17:00
 • Środa / Wednesday 10:00 - 17:00
 • Czwartek / Thursday 10:00 - 17:00
 • Piatek / Friday - zamknięte / closed

 

 

Telefon: (0-71) 375-2916
e-mail: biar@uwr.edu.pl

Biblioteka Instytutu Archeologii

 

W roku akademickim 2022/2023 Biblioteka Instytutu Archeologii UWr. jest czynna / In the academic year 2022/2023 the Library of the Archaeological Institute is open as follows:

 • Poniedziałek / Monday  9:00 - 15:00
 • Wtorek / Tuesday 10:00 - 17:00
 • Środa / Wednesday 10:00 - 17:00
 • Czwartek / Thursday 10:00 - 17:00
 • Piatek / Friday - zamknięte / closed

Biblioteka mieści się w budynku przy ul. Szewskiej 48 we Wrocławiu, pok. 7 - wejście

Pracownicy

Regulamin Biblioteki Instytutu Archeologii

Telefon: (0-71) 375-2916
e-mail: [ biar@uwr.edu.pl ]

Historia zbiorów obecnej Biblioteki Instytutu sięga roku 1945. Biblioteka specjalizuje się w gromadzeniu publikacji z zakresu archeologii Polski i Europy oraz dziedzin im pokrewnych jak: antropologia, etnologia, historia, historia sztuki itp. Księgozbiór zawiera najważniejszą literaturę archeologiczną, w tym podstawowe czasopisma polskie i europejskie.

Dzięki systematycznemu uzupełnianiu zbiorów dokonywanemu poprzez kupno, wymianę i dary obecnie zbiory Biblioteki liczą łącznie: 21 334 wol., w tym książki: 14 089 wol., czasopisma: 7245 wol. oraz 10 jedn. inw. zbiorów specjalnych (stan na 31.12.2022 r.).

Z czytelni może korzystać każdy zainteresowany księgozbiorem, prawo do wypożyczeń na zewnątrz mają czynni studenci i doktoranci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pracownicy naukowi Instytutu.

Książki z księgozbioru Biblioteki Instytutu Archeologii UWr wydane po roku 1991 można odnaleźć w katalogu komputerowym Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (sygnatury rozpoczynające się od "Arch" np. Arch 6921).

Katalogi biblioteczne zawierają informacje o zbiorach znajdujących się w Bibliotece Instytutu Archeologii. Katalogi biblioteczne dostępne są w formie: tradycyjnej oraz elektronicznej.

W katalogach tradycyjnych znajdują się informacje o całym księgozbiorze Biblioteki.

Informacje o książkach wydanych po 1991 r. znajdują się także w katalogu elektronicznym, prowadzonym wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką we Wrocławiu.

Katalog wejście

Książki z księgozbioru Biblioteki Instytutu Archeologii UWr wydane po roku 1991 można odnaleźć w katalogu komputerowym Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (sygnatury rozpoczynające się od "Arch" np. Arch 6921 lub Lokalizacja: Archeologia).

Nowości  1 – 31 sierpnia 2023 r.

 

Książki:

1. Skarb z rodowodem: o damach i rycerzach z Dolnego Śląska historie zapisane w kamieniu / Lila Dmochowska.

2. Mints and money in medieval England / Martin Allen.

3. Der Tierstil II im Merowingerreich / Frank Behrens.

4. Německo-český a česko-německý archeologický slovnik = Deutsch-tschechisch und tschechisch-deutsch archäologisches Wörterbuch / Lubomír Košnar.

5. Grosze głogowskie i krakowskie Zygmunta I Starego z lat 1505-1548 / Grzegorz Romańczyk.

6. Archeologické památky na okrese Břeclav: přehled nemovitých památek s pozůstatky viditelnými v terénu / [oprac.] Josef Unger.

7. In the centre of the lands of the Bohemian crown: gothic and early renaissance art in Eastern Bohemia 1250-1550: exhibition guide / [red.] Helena Dáňová, Marketa Pražáková.

8. Na zemle Savarii / Ânoš Rejzmann.

9. Kachlice z Oponického hradu / Barbora Jančiová [red.].

10. The Gems of Eastern Bohemian Museums / [red.] Michal Babík, Gabriela Brokešová.

11. Voyages dans une forêt de symboles: mélanges offerts au Professeur Denis Vialou / [pod red.] Elena Paillet, Patrick Paillet, Eric Robert.

12. Jantarová stezka v proměnách času / [red.] Ivan Čižmář, Hana Čižmářová, Alena Humpolová.

13. Platz da!: Genese und Materialität des öffentlichen Platzes in der mittelalterlichen Stadt / [red.] Carola Jäggi, Andrea Rumo, Sabine Sommerer.

14. The early Iron Age in Central Europe: proceedings of the conference held on the 2nd-4th of July 2015 in Hradec Králové, Czech Republic = Die frühe Eisenzeit in Mitteleuropa: Sammelband von der Tagung abgehalten am 2.-4. Juli 2015 in Hradec Králové, Tschechische Republik / [red.] Martin Trefný.

15. XXI Śląskie Sympozjum Archeologiczne: Śląsk i ziemie ościenne w pradziejach, średniowieczu i czasach nowożytnych / [red.] Marzena Cendrowska [i in.].

 

Czasopisma/Serie wydawnicze:

Indiana, [T.] 40.1: 2023
Informator o Studiach w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego : 1998/99
Lietuvos Archeologija, [T.] 47: 2021
Zephyrus, [T.] 89: 2022

 

 

Czytelnia Biblioteki Instytutu Archeologii w roku akademickim 2022/2023 jest czynna:
w godzinach pracy Biblioteki.

W prenumeracie czasopism Biblioteki Instytutu Archeologii UWr znajdują się czasopisma w wersji elektronicznej:
1. Journal of Anthropological Research, wyd.: University of New Mexico, Albuquerque.
2. Journal of Field Archaeology, wyd. Boston University, Boston.
3. Medieval Archaeology: Journal of Society for Medieval Archaeology”, London.

 Można z nich korzystać z komputerów w sieci Uniwersytetu Wrocławskiego.

W sprawach wymiany wydawniczej  Instytutu Archeologii UWr proszę kontaktować się z mgr Natalią Sawicką pod adresem: wymiana.biar@uwr.edu.pl

tel.: 71 375 2916

INFORMACJE PRZYDATNE DO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I ZASOBÓW ELEKTRONICZNYCH BIBLIOTEKI INSTYTUTU ARCHEOLOGII UWR.

Katalog alfabetyczny dostarcza pełnej informacji o wszystkich materiałach bibliotecznych, drukach zwartych czyli książkach, rękopisach a także wydawnictwach elektronicznych znajdujących się w Bibliotece Instytutu Archeologii UWr.

 • Karty ułożone są alfabetycznie według haseł autorskich i tytułowych.
 • W Katalogu alfabetycznym podane są również tytuły wydawnictw ciągłych (czasopism) w formie odsyłaczy do Katalogu Czasopism.
 • Karty katalogowe w Katalogu alfabetycznym uszeregowane są według alfabetu łacińskiego, uzupełnionego literami j, k, w, bez uwzględniania znaków diakrytycznych.
 • Znaki diakrytyczne w języku polskim i innych językach sprowadza się do liter podstawowych (np. do litery o, litery ó, ǒ, ȏ, ō, õ), np. Ōle → szukamy pod Ole; Łęcki → szukamy pod Lecki
 • Wyjątek stanowią znaki diakrytyczne w języku niemieckim czyli tzw. „umlauty” w haśle karty głównej występują przez dodanie do litery podstawowej litery e, np. ö oddaje się przez dodanie e (Möler → Moeler).
 • W języku niemieckim β należy szukać pod ss.
 • Hasłem w katalogu alfabetycznym jest nazwa autora (hasło autorskie) lub określone wyrazy zaczerpnięte z tytułu katalogowanego dzieła (hasło tytułowe). Pod hasłem autorskim kataloguje się dzieła jednego, dwu lub trzech autorów. Jeśli autorów jest więcej niż trzech obiera się hasło tytułowe.
 • Jeżeli w haśle występują rodzajniki, to przy szeregowaniu kart w Katalogu alfabetycznym pomija się je, np. the archaeology → szukamy pod archaeology; das Haus → szukamy pod Haus
 • Nazwy autorów i tytuły katalogowanych dzieł napisane w językach niełacińskich są transliterowane na język łaciński.
 • Sygnatura – to znak miejsca obiektu bibliotecznego w zbiorach biblioteki. Umieszczona jest na górze karty katalogowej – zawiera numer inwentarzowy (cyfry arabskie). Niekiedy sygnatury uzupełnione są o dodatkowe pieczątki i ołówkowe dopiski lokalizujące miejsce przechowywania materiałów bibliotecznych.
 • Katalog czasopism dostarcza pełnej informacji o wszystkich drukach ciągłych czyli czasopismach znajdujących się w Bibliotece Instytutu Archeologii UWr.
 • Karty ułożone są alfabetycznie według haseł tytułowych.
 • Sygnatury w Katalogu czasopism uzupełnione są o ołówkowe dopiski oznaczające miejsce przechowywania danego czasopisma.

Oprac. M. P.

Plik zawiera listę nadbitek numizmatycznych znajdujących się w zbiorach Biblioteki Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, podarowanych przez prof. Borysa Paszkiewicza. Z nadbitek można korzystać w Czytelni Biblioteki Instytutu Archeologii.