Komunikaty Dziekana

2024

application/pdf Komunikat Nr 6/2024 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie godzin dziekańskich w dniu 28 maja 2024 r. w związku z wyborami kandydatów do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego i Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/pdf Komunikat Nr 5/2024 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie godzin dziekańskich w dniu 25 kwietnia 2024 r. w związku z wyborami kandydata na Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na kadencję 2024-2028 w Uniwersytecie Wrocławskim

application/pdf Komunikat Nr 4/2024 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie godzin dziekańskich w dniu 28 marca 2024 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Komunikat Nr 3/2024 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na   Uniwersytecie Wrocławskim z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Komunikat nr 2/2024 Dziekana WNHP UWr z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie godzin dziekańskich w dniu 20 lutego 2024 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wyborami do Kolegium Elektorskiego

application/pdf Komunikat nr 1/2024 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie godzin dziekańskich w dniu 18 stycznia 2024 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wyborami do Kolegium Elektorskiego

2023

application/pdf Komunikat nr 7/2023 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie godzin dziekańskich w dniu 22 grudnia 2023 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Komunikat nr 6/2023 w sprawie godzin dziekańskich w dniu 31 października 2023 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Komunikat nr 5/2023 w sprawie godzin dziekańskich w dniu 21 listopada 2023 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Komunikat nr 4/2023 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 września 2023 r. w sprawie godzin dziekańskich w dniu 3 października 2023 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Komunikat nr 3/2023 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskim z dnia 12 września 2023 r. w sprawie terminów posiedzeń Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2023/2024

application/pdf Komunikat nr 2/2023 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim z dnia 11 września 2023 roku w sprawie harmonogramu prac dotyczących organizacji przebiegu przewodów doktorskich wszczętych do 30.04.2019 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Komunikat nr 1/2023 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania kierunkowych zespołów ds. jakości kształcenia i kierunkowych zespołów ds. oceny jakości kształcenia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na okres kadencji 2020-2024.

application/pdf Załącznik do Komunikatu nr 1/2023  z 30 czerwca 2023 r. Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim

2022

application/pdf Komunikat Dziekana Nr 9/2022 w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w Uniwersytecie Wrocławskim (utrata mocy z dniem 20 lutego 2024 r. z uwagi na wprowadzenie w życie Komunikatu Dziekana WNHP nr 3/2024 z 20.02.2024.)

application/pdf Komunikat Dziekana Nr 8/2022 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Nagród Rektora za osiągnięcia: naukowe, dydaktyczne i organizacyjne na rok akademicki 2022/2023.

application/pdf Komunikat Dziekana Nr 4/2022 w sprawie formy realizacji zajęć oraz organizacji kształcenia w semestrze letnim, w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

application/pdf Komunikat Dziekana Nr 3/2022 w sprawie formy realizacji zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach studiów, prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/pdf Komunikat Dziekana Nr 2/2022 w sprawie formy realizacji egzaminów w sesji semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 na kierunkach studiów, prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/pdf Komunikat Dziekana Nr 1/2022 w sprawie formy realizacji zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach studiów na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych okresie 24 stycznia 2022 - 7 lutego 2022 roku

application/pdf Komunikat Dziekana Nr 4/2021 w sprawie terminów posiedzeń Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021/2022. 

application/pdf Komunikat Dziekana Nr 3/2021 w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Wrocławskim

application/pdf Komunikat Dziekana Nr 2/2021 w sprawie wprowadzenia dni rektorskich w związku ze szczepieniami przeciwko COVID-19 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Komunikat Dziekana Nr 1/2021 w sprawie powołania kierunkowych zespołów ds. jakości kształcenia i kierunkowych zespołów ds. oceny jakości kształcenia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego