kierunki archiwalne
Lp. Kierunek
1. Antiquity and archaeology, stacjonarne I stopnia -
2. Archeologia - stacjonarne I stopnia ››rekrutacja
3. Archeologia - stacjonarne I stopnia -
4. Archeologia - stacjonarne II stopnia -
5. Archeologia - stacjonarne II stopnia -
6. Archeologia - stacjonarne jednolite magisterskie -
7. Archeologia - wieczorowe I stopnia -
8. Archeologia - wieczorowe I stopnia -
9. Cultural communication, stacjonarne II stopnia -
10. Dziedzictwo kultury materialnej, niestacjonarne I stopnia -
11. Dziedzictwo kultury materialnej, stacjonarne I stopnia -
12. Etnologia i antropologia kulturowa - niestacjonarne I stopnia -
13. Etnologia i antropologia kulturowa - niestacjonarne II stopnia -
14. Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia -
15. Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne II stopnia -
16. European Cultures, stacjonarne I stopnia -
17. Historia - nauczycielska, stacjonarne I stopnia -
18. Historia - nauczycielska, stacjonarne I stopnia -
19. Historia - nauczycielska, stacjonarne II stopnia -
20. Historia - nauczycielska, stacjonarne II stopnia -
21. Historia - nauczycielska, wieczorowe I stopnia -
22. Historia - nauczycielska, wieczorowe I stopnia -
23. Historia - nauczycielska, wieczorowe II stopnia -
24. Historia - nauczycielska, wieczorowe II stopnia -
25. Historia - nauczycielska, zaoczne I stopnia -
26. Historia - nauczycielska, zaoczne I stopnia -
27. Historia - nauczycielska, zaoczne II stopnia -
28. Historia - nauczycielska, zaoczne II stopnia -
29. Historia - stacjonarne I stopnia -
30. Historia - stacjonarne I stopnia -