Interdyscyplinarne Studia Europejskie

Interdyscyplinarne Studia Europejskie (ISE) to nowatorski kierunek studiów stacjonarnych II stopnia, łączący podejścia badawcze z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, utworzony i prowadzony przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr wraz z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta. Ten wyjątkowy kierunek pozwoli Ci na poszerzenie wiedzy z zakresu integracji europejskiej, stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej, komunikacji międzykulturowej oraz relacji społecznych, a także na rozwinięcie umiejętności analitycznych i umiejętności miękkich (tj. autoprezentacja, komunikatywność, kreatywność i umiejętność współpracy w grupie) potrzebnych do odnalezienia się na rynku pracy.           

Cechą charakterystyczną ISE jest ich kameralność i indywidualne podejście do studenta. W trakcie studiów to Ty będziesz decydował o swoim zaangażowaniu w liczne przedsięwzięcia podejmowane przez Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta takie jak: organizacja szkół letnich, debat oraz międzynarodowych konferencji naukowych. Od Ciebie będzie również zależało, czy będziesz chciał skorzystać z możliwości odbycia zagranicznych praktyk studenckich i staży na partnerskich uniwersytetach m.in. w Monachium, Dreźnie, Lipsku, Padwie czy Brukseli oraz wziąć udział w międzynarodowych warsztatach naukowych.   

Interdyscyplinarne Studia Europejskie dadzą Ci szansę zwiększenia swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językami obcymi. Będziesz miał możliwość studiowania przedmiotów w języku angielskim, a także nauki dwóch języków obcych.

Specjalności:

  • pamięć kulturowa i tożsamość
  • europeizacja i regionalizacja

Na specjalności „pamięć kulturowa i tożsamość” skupiać się będziesz na zagadnieniach takich jak: europejskie dziedzictwo kulturowe, polityka tożsamości, stereotypy narodowe, konflikty pamięci i in. Istotne będą dla Ciebie wyobrażenia, wartości, normy społeczne i wzorce kulturowe stabilizujące i destabilizujące europejską wspólnotę.

Na specjalności „europeizacja i regionalizacja” skoncentrujesz się na procesach zmiany politycznej i społecznej, które zachodzą w Europie. Sięga po politologiczną, socjologiczną i historyczną literaturę dotyczącą europeizacji i regionalizacji, analizując te procesy przekrojowo oraz na wybranych przykładach.

 

Interdyscyplinarne Studia Europejskie – siatka zajęć

I ROK, Semestr I

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Przemiany cywilizacji europejskiej

45

Anatomia konfliktów

30

Transnarodowe przestrzenie pamięci

30

European Societies in Comparative Perspectives

45

Seminarium magisterskie

30

 

I ROK, Semestr II

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Wizje integracji europejskiej w XIX I XX w.

45

Social Change in Europe

30

Identity Construction in Europe

30

Seminarium magisterskie

30

Język obcy nowożytny

60

Warsztat pisarski badacza

30

 

 

II ROK, Semestr I

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Alternatywne formy stosunków międzynarodowych

45

Długa droga na Zachód. Europa Środkowa w XX w.

30

Region w ujęciu kulturowo-artystycznym

30

Specjalność do wyboru

90

Seminarium magisterskie

30

Introduction to Economics

30

 

II ROK, Semestr II

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Foreign Policy and its development

30

Problemy społeczne w Europie

30

Integracja europejska w wymiarze regionalnym

30

Seminarium magisterskie

30

Praktyki zawodowe

80

 

Specjalność „pamięć kulturowa i tożsamość”

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Literatura w komunikacji europejskiej

30

Specjalistyczny lektorat z języka niemieckiego

30

Tożsamości regionalne w Europie

30

 

Specjalność „europeizacja i regionalizacja

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Social Research Methods in European Studies

30

Europeizacja – teoria i praktyka

30

Regiony w Europie

30

 

 

więcej informacji na stronie internetowej Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta

http://www.wbz.uni.wroc.pl/pl/dydaktyka/interdyscyplinarne-studia-europejskie-ise.html