Czwartek 29 kwietnia 2021, godz. 15.00-20.30


21.04.2021

23.04.2021 r., godz. 11.00, kanał YouTube


dr hab. Mirosław Masojć, prof. UWr, mgr Grzegorz Michalec
22.04.2021 r. godz. 20:00, wydarzenie na FB


pod redakcją Mirosława Masojcia i Jerzego Piekalskiego, Wrocław 2020


SONATA BIS edycja 10, dr Bernadeta Kufel-DiakowskaOpracowanie archiwaliów z okresu lateńskiego i rzymskiego


Uniwersytetu Yale


24.09.2020

ProgeCAD2020 - dla studentów i pracowników Instytutu Archeologii - nowa licencja do 23 listopada 2021 r.