Rekonstrukcja diety w średniowiecznym i nowożytnym Wrocławiu. Uwarunkowania gospodarcze i społeczne, mgr Marta Kanarkiewicz


Styl Nidajno. Na styku Cesarstwa Rzymskiego i Barbaricum, dr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz



OPUS 23, dr hab. Mirosław Masojć prof. UWr


pod redakcją Mirosława Masojcia i Jerzego Piekalskiego, Wrocław 2020


07.06.2021

ProgeCAD 2022 - dla studentów i pracowników Instytutu Archeologii - nowa licencja do 21 lipca 2023