20180926_095138

Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Wejście z dniem 1 października 2018 r. nowej Ustawy o Nauce i Szkolnictwie Wyższym oznacza dla nas wszystkich szereg zmian. Uważam jednak, że dla nas wszystkich najważniejsze jest kontynuowanie naszych prac badawczych i prowadzenie najwyższej jakości działalności dydaktycznej. Dla tych form naszej aktywności niezbędna jest stabilność warunków pracy i posiadania pełnej informacji o ewentualnych, nadchodzących zmianach.

Chciałbym też, by mogli Państwo przedstawić swoje pomysły - jakich zmian oczekujecie w życiu Uczelni, Wydziału, instytutów i katedry w związku z nowymi regulacjami prawnymi? Niniejsza strona ma Wam zapewnić dostęp do informacji (zakładka Dokumenty), bieżących prac nad statutem (zakładka Sprawozdania) , ale też dać możliwość wypowiedzenia się w sprawie oczekiwanych zmian (zakładka Opinie).

Jeśli oczekujecie czegoś od nas, co zapewni Wam spokojne przejście przez okres zmian związanych z wprowadzeniem na Wydziale zapisów nowej Ustawy - piszcie.

 

Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski

Dziekan

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Uniwersytet Wrocławski