Pedagogika - kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym, zaoczne I stopnia

Kod programu PE-KZWP-Z1
Opis Pedagogika - kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym, zaoczne I stopnia
Tryb studiów niestacjonarne
Rodzaj studiów I stopnia
Czas trwania 3-letnie
Dalsze studia studia drugiego stopnia, studia podyplomowe
Strona www rekrutacji -