dr hab. Andrzej Wiśniewski prof. nadzw. UWr

mail: andrzej.wisniewski@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 27 24
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje: Wtorek: 9 - 10, pok. 204 Środa: 9 - 10, pok. 204

Profesor UWr

Zakład Archeologii Epoki Kamienia

Prace terenowe [pdf]

Publikacje (aktualizacja: 4.03.2019 r.)

Epoka kamienia Człowiek i środowisko Strategie łowców i zbieraczy Człowiek współczesny i neandertalczyk Dolny i środkowy paleolit Technologia Geoarcheologia