prof. dr hab. Józef Szykulski prof. nadzw. UWr

mail: jozef.szykulski@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 26 71
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
wtorek: 9 - 10, pok. 312 środa: 14 - 15, pok. 312

Profesor

Pracownia Archeologii Pozaeuropejskiej

e-mail: jozefszykulski@hotmail.com

Publikacje:

Lista  publikacji w (aktualizacja 8.02.2018)