dr hab. Mirosław Masojć prof. UWr

mail: miroslaw.masojc@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 27 02
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje - semestr zimowy, rok akademicki 2019/2020 wtorek, godz. 11 - 12, pok. 307 środa, godz. 11 - 12, pok. 307

Profesor UWr

Pracownia Archeologii Pozaeuropejskiej

tel. (71) 375 2702, pok. 307, ul. Szewska 48

Academia.edu http://wroc.academia.edu/MirosławMasojć

Projekt: Homo erectus na szlaku ku Eurazji – Aglomeracja ... 

(Stratified sites agglomeration of Acheulean tradition in the Arabian Desert in Sudan), strona projektu sudan.archeo.uni.wroc.pl

Projekty, programy badawcze:

  • Struktury czasowo-przestrzenne paleolitu schyłkowego i mezolitu w Europie
  • Krzemieniarstwo epoki brązu i początków epoki żelaza
  • Epoka kamienia Afryki północno - wschodniej

Publikacje:

 (aktualizacja 24.10.2018 r.)

 

Program zajęć:

[pdf]

Granty:

Projekty, programy badawcze:

  • 2016 - 2019 aglomeracja stanowisk aszelskich na pustyni Arabskiej w Sudanie
  • 2016 - 2019 badania archeologiczne związane z budową drogi S7 w Małopolsce
  • 2016 - wokół Doliny Krzemiennej na pustyni Gobi w Mongolii
  • 2009 - 2016 misja badawcza Muzeum Archeologicznego w Gdańsku na pustyni Bayuda w Sudanie
  • 2010 - 2014 krzemieniarstwo epoki brązu południowej Skandynawii
  • 2006 - 2010 polsko - amerykańska misja badawcza Combined Prehistoric Expedition na terenie Wschodniej Sahary, rejon Nabta Playa (Egipt)
  • Paleolit schyłkowy i mezolit południowo - zachodniej Polski.

Zajęcia dydaktyczne:

Semestr zimowy
Archeologia Polski- Epoka Kamienia; konwersatorium
Archeologia Powszechna - Paleolit i Mezolit; konwersatorium
Metodyka badań archeologicznych; konwersatorium

Semestr letni
Wycieczka dydaktyczna; 36 godzin
Ćwiczenia terenowe: 144 godziny

Galeria: