dr hab. Lech Marek

mail: lech.marek@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 27 27
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
czwartek: 10 -12, pok. 204 urlop wypoczynkowy: 23.07 - 10.09.2019

Adiunkt
Zakład Archeologii Historycznej

Aktualne kierunki badań:

Problematyka ogólna:

  • Archeologia późnego średniowiecza, Bronioznawstwo

Problematyka szczegółowa:

  • Uzbrojenie z czasów husyckich na Śląsku
  • Późnośredniowieczna i nowożytna broń drzewcowa piechoty na terenie Zachodniej i Środkowej Europy.
  • Śląska sztuka wojenna jako świadectwo zróżnicowania kulturowego obszaru pogranicza
  • Archeologia pól bitewnych

Publikacje (aktualizacja: 25.10.2016)

Zajęcia dydaktyczne:

Semestr zimowy

Semestr letni:

  • Archeologia budownictwa
  • Ćwiczenia terenowe