dr Przemysław Dulęba

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania

Adiunkt

Zakład Epoki Brązu i Epoki Żelaza

Zainteresowania badawcze:

 • archeologia Celtów
 • okres lateński w Środkowej Europie
 • kontakty środkowoeuropejskiego Barbaricum z cywilizacjami śródziemnomorskimi

Publikacje (20.02.2017)

Zrealizowane projekty naukowe:

 • 2008 - 2010
  Starsza faza kultury lateńskiej w Małopolsce Zachodniej (NN 109 243934), grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, główny wykonawca.
 • 2012-2013
  Workshop for Reading Past and Present Landscapes in Central Europe (application ID 11220268), grant Fundacji Wyszechradzkiej, uczestnik projektu.
 • 2014
  Nieinwazyjne rozpoznanie regionalnego ośrodka władzy z epoki żelaza w Nieprowicach, pow. pińczowski (3458/13), grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu "Dziedzictwo Kulturowe" - priorytet 5 "Ochrona zabytków archeologicznych", kierownik projektu.
 • 2015
  Studia nad przemianami kulturowymi w epoce żelaza na obszarze Zachodniej Małopolski (WNHiP/IA/BM4), grant wewnętrzny Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik projektu.
 • 2013-2016
  Kultura lateńska na Śląsku. Chronologia, zasięg i ponadregionalne powiązania (2013/08/S/HS3/00278), grant Narodowego Centrum Nauki, kierownik projektu.
  Strona internetowa: www.celtyckapolska.pl