dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje - semestr letni, rok akademicki 2020/2021 poniedziałek, godz.11:00-12:00 pok. 303 środa, godz. 9:00-10:00 pok. 303

Profesor UWr

Senator Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024

Zakład Epoki Brązu i Epoki Żelaza

Aktualne kierunki badań:

Problematyka ogólna: Archeologia Barbaricum w okresie lateńskim, wpływów rzymskich i wędrówek ludów oraz archeologia prowincji rzymskich.
Problematyka szczegółowa:

 1. Kontakty barbarzyńców z Imperium Rzymskim.
 2. Kontakty pomiędzy różnymi strefami kulturowymi Barbaricum.
 3. Ceramika warsztatowa w Barbaricum i prowincjach rzymskich.
 4. Obrządek pogrzebowy.

Publikacje  (aktualizacja: 14.11.2016)

Stowarzyszenia:

 1. Od 1990 r. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział we Wrocławiu. Od 2001 prezes Zarządu Oddziału.
 2. Od 2006 r. European Association of Archaeologists.

Prace terenowe/wykopaliska:

 • 1992 - Góra Ślęża, źródło św. Jakuba.
 • 1993 - Chociwel, pow. strzeliński, woj. dolnośląskie, stan. 1, osada neolityczna i wczesnośredniowieczna.
 • 1994 - Rusko, pow. świdnicki, woj. dolnośląskie, stan 38 i 44, osada z okresu wędrówek ludów i wieś średniowieczna.
 • 1995 - Środa Śląska, ul. Białoskórnicza, średniowieczna parcela miejska.
 • 1997 - Przedmoście, pow. średzki, woj. dolnośląskie, osada kultury przeworskiej z okresu przedrzymskiego.
 • 1997, 1998, 2001, 2006 - Niezgoda, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, stan. 1, cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu rzymskiego i kultury łużyckiej z okresu halsztackiego.
 • 1998 - Niezgoda, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, stan. 2, osada z okresu rzymskiego.
 • 1999, 2000 - Świętoszyn, pow. milicki, woj. dolnośląskie, stan. 13, cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu rzymskiego.
 • 2001, 2002 - Kocina, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie, stan. 2, cmentarzysko z okresu rzymskiego.
 • 2003 - Kałkowskie, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie, stan. 4, osada z okresu rzymskiego.
 • 2005 - Kocina, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie, stan. 5, osada z późnego okresu wędrówek ludów.

Zajęcia dydaktyczne:

Semestr zimowy:

 • Archeologia Powszechna - okres rzymski, VII semestr, wykłady
 • Archeologia Powszechna - okres rzymski, VII semestr, konwersatorium
 • Archeologia prowincji rzymskich - konwersatorium specjalistyczne dla studentów III-V roku
 • Seminarium magisterskie III rok
 • Ćwiczenia terenowe "2"

Program zajęć [ pdf 71,7KB ]
Semestr letni:

Archeologia Barbaricum okresu lateńskiego, rzymskiego i wędrówek ludów, archeologia prowincji rzymskich; w szczególności kontakty barbarzyńcow ze światem śródziemnomorskim. Badania ceramiki, obrządku pogrzebowego, eksploatacji środowiska naturalnego w starożytności, medycyna starożytna.