dr hab. Justyna Baron prof. UWr

mail: justyna.baron@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 51 87
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Dyżur ws. dydaktyki - każdy wtorek w godzinach 10.30-15.00 w pokoju 210 na Szewskiej 48. Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 WYŁĄCZNIE W TRYBIE ZDALNYM. Proszę się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej: justyna.baron@uwr.edu.pl

Profesor UWr

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych w kadencji 2020-24

Dyżur w każdy wtorek w godzinach 10.30-15.00 w pokoju 210 na Szewskiej 48. W pozostałe dni kontakt mailowy justyna.baron@uwr.edu.pl

Zakład Epoki Brązu i Epoki Żelaza

Academia.edu [http://wroc.academia.edu/JustynaBaron]

Aktualne kierunki badań:

 • rytuał i religia w badaniach archeologicznych
 • organizacja przestrzenna stanowisk pradziejowych
 • tradycje i innowacje technologiczne w epoce brązu

Publikacje:

[ wykaz ] (aktualizacja: 24.02.2021 r.)

Zainteresowania:

 • metalurgia miedzi i brązu
 • obróbka kości i poroża w epoce brązu
 • epoka brązu w Sudetach
 • rytuał i religia w pradziejach

Projekty:

ukończone:
1. Badania mineralogiczne składu artefaktów z epoki brązu - pozorne czy rzeczywiste źródło informacji archeologicznej? 2012-2013 (NCN 299 2011/01/B/ST10/04440, kierownik projektu prof. Jacek Puziewicz)
2. Badania stanowisk dawnego górnictwa i hutnictwa miedzi, projekt MKiDN (projekt nr 2513/12, kierownik projektu dr Tomasz Stolarczyk)
3. The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages (projekt Nr 11H 11 018680, kierownik projektu: prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk)
4. Grzybiany. Osada nadjeziorna z epoki brązu i żelaza (MKiDN, Priorytet 5, nr 1879/13l; kierownictwo wspólnie z dr. T. Stolarczykiem)

realizowane:
Społeczność, tożsamość, rytuał. Interdyscyplinarny wzorzec postępowania badawczego w studiach nad cmentarzyskami ciałopalnymi ludności kultury łużyckiej (NCN UMO-2016/23/B/HS3/00450), czas realizacji: 2017-2020; kierownik projektu

Prace terenowe, wykopaliska, opracowania:

 • 1997-2003 - badania cmentarzyska z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Miłosławicach (pracownik techniczny; kierownik badań: dr hab. Irena Lasak)
 • 2004 - badania na planowanej trasie autostrady A4 w okolicach Zgorzelca (wspólnie z mgr D. Łaciak)
 • 2004/2005 - ratownicze badania osady z późnej epoki brązu we Wrocławiu przy ul. Uznańskiego (wspólnie z mgr B. Kufel)
 • 2007 - ratownicze badania na wielokultrowej osadzie w Magnicach, pow. wrocławski [więcej]
 • 2007 - ratownicze badania na osadzie z epoki brązu we Wrocławiu Zakrzowie
 • 2008, 2009 - badania cmentarzyska kurhanowego w Miłosławicach, pow. milicki
 • 2010, 2011 - badania osady z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Grzybianach, pow. legnicki (wspólnie z dr. T. Stolarczykiem z Muzeum Miedzi w Legnicy)
 • 2013-2014 - badaniach wałów na Górze Ptasznik w Górach Złotych
 • 2013 - kierowanie zespołem badawczym opracowującym wyniki badań na stanowisku w Grabowcu, pow. jarosławski
 • od 2015 - osada wielokulturowa w Ruszowicach koło Kłodzka (wspólnie z M. Bohrem i K. Nowakiem)

Zajęcia dydaktyczne:

 • archeologia powszechna - epoka brązu i wczesna epoka żelaza
 • Bronze Age in Central Europe - wykład w języku angielskim
 • wykład monograficzny Tradycje i innowacje technologiczne w epoce brązu w Europie Środkowej
 • wykład monograficzny Rytuał i religia w badaniach archeologicznych
 • metodyka badań wykopaliskowych
 • seminaria

Galeria:

szerokie