Ogłoszenia


09.11.2018

Pierwsza edycja ankiet ewaluacyjnych obejmująca cały cykl kształcenia kandydatów przyjętych na studia w roku akademickim 2018/19


Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I roku I stopnia studiów stacjonarnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego ( angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski ) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka.


Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych czynny w soboty w godzinach od 8.00 do 12.00 w następujących terminachList of classes for the European Cultures BA program in 2018/2019


Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i doktorantów


Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej w załączeniu przesyła informację na temat szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów pierwszego roku (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2018/19


01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.


Wszystkim pracownikom, studentom, przyjaciołom i sympatykom Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego składam najserdeczniejsze życzenia ciepłych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych.