Zatrudnienia i awanse

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS Termin składania ofert: 27 czerwca 2018, 12:00 Forma składania ofert: email Warunki zatrudnienia: Wynagrodzenie w formie stypendium, w wysokości 1000 zł miesięcznie, przez 36 miesiące


Z upoważnienia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Edukacji Osób z Niepełnosprawnością w Instytucie Pedagogiki


Z upoważnienia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki w Instytucie Historycznym


Z upoważnienia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Poradoznawstwa w Instytucie Pedagogiki


Z upoważnienia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Kultury Materialnej w Instytucie Historycznym


w sprawie procedur związanych z zatrudnieniem i awansowaniem pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych na WNHiP UWr