wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. dr inż. Sapeta-Rączka Anna Instytut Psychologii
2. prof. dr hab. Burdukiewicz Jan Instytut Archeologii
3. prof. dr hab. Ciesielski Stanisław Instytut Historyczny
4. prof. dr hab. Derwich Marek Instytut Historyczny
5. prof. dr hab. Goliński Mateusz Instytut Historyczny
6. prof. dr hab. Gołąb Maciej Instytut Muzykologii
7. prof. dr hab. Harasimowicz Jan Instytut Historii Sztuki
8. prof. dr hab. prof. UWr Jaworski Paweł Instytut Historyczny
9. prof. dr hab. Kawalec Krzysztof Instytut Historyczny
10. prof. dr hab. Kęsik Jan Instytut Historyczny
11. prof. dr hab. Kocur Mirosław Instytut Kulturoznawstwa
12. prof. dr hab. Kościk Elżbieta Instytut Pedagogiki
13. prof. dr hab. Kozieł Andrzej Instytut Historii Sztuki
14. prof. dr hab. prof. UWr Kutaj-Markowska Anna Instytut Historii Sztuki
15. prof. dr hab. Maroń Jerzy Instytut Historyczny
16. prof. dr hab. prof. UWr Muszkalska Bożena Instytut Muzykologii
17. prof. dr hab. Nawotka Krzysztof Instytut Historyczny
18. prof. dr hab. Okoń Waldemar Instytut Historii Sztuki
19. prof. dr hab. Paszkiewicz Borys Instytut Archeologii
20. prof. dr hab. Piekalski Jerzy Instytut Archeologii
21. prof. dr hab. Piotrowski Jacek Instytut Historyczny
22. prof. dr hab. prof. UWr Pośpiech Remigiusz Instytut Muzykologii
23. prof. dr hab. prof. UWr Przerembski Zbigniew Instytut Muzykologii
24. prof. dr hab. Rosik Stanisław Instytut Historyczny
25. prof. dr hab. Ruchniewicz Krzysztof Instytut Historyczny
26. prof. dr hab. Strauchold Grzegorz Instytut Historyczny
27. prof. dr hab. Szempruch Jolanta Instytut Pedagogiki
28. prof. dr hab. prof. UWr Szykulski Józef Instytut Archeologii
29. prof. dr hab. Tyszkiewicz Jakub Instytut Historyczny
30. prof. dr hab. prof. UWr Wawrzak-Chodaczek Mirosława Instytut Pedagogiki