wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Burdukiewicz Jan Instytut Archeologii
2. prof. dr hab. Ciesielski Stanisław Instytut Historyczny
3. prof. dr hab. Derwich Marek Instytut Historyczny
4. prof. dr hab. Goliński Mateusz Instytut Historyczny
5. prof. dr hab. Gołąb Maciej Instytut Muzykologii
6. prof. dr hab. Harasimowicz Jan Instytut Historii Sztuki
7. prof. dr hab. Kawalec Krzysztof Instytut Historyczny
8. prof. dr hab. Kęsik Jan Instytut Historyczny
9. prof. dr hab. Kocur Mirosław Instytut Kulturoznawstwa
10. prof. dr hab. prof. nadzw. UWr Kutaj-Markowska Anna Instytut Historii Sztuki
11. prof. dr hab. Maroń Jerzy Instytut Historyczny
12. prof. dr hab. prof. nadzw. UWr Muszkalska Bożena Instytut Muzykologii
13. prof. dr hab. Nawotka Krzysztof Instytut Historyczny
14. prof. dr hab. Okoń Waldemar Instytut Historii Sztuki
15. prof. dr hab. Paszkiewicz Borys Instytut Archeologii
16. prof. dr hab. Piekalski Jerzy Instytut Archeologii
17. prof. dr hab. Piotrowski Jacek Instytut Historyczny
18. prof. dr hab. prof. nadzw. UWr Pośpiech Remigiusz Instytut Muzykologii
19. prof. dr hab. prof. nadzw. UWr Przerembski Zbigniew Instytut Muzykologii
20. prof. dr hab. Rosik Stanisław Instytut Historyczny
21. prof. dr hab. Ruchniewicz Krzysztof Instytut Historyczny
22. prof. dr hab. Strauchold Grzegorz Instytut Historyczny
23. prof. dr hab. Suleja Włodzimierz Instytut Historyczny
24. prof. dr hab. prof. nadzw. UWr Szykulski Józef Instytut Archeologii
25. prof. dr hab. Tyszkiewicz Jakub Instytut Historyczny
26. prof. dr hab. Wąs Gabriela Instytut Historyczny
27. prof. dr hab. Wiszewski Przemysław Instytut Historyczny
28. prof. dr hab. Żerelik Rościsław Instytut Historyczny
29. dr hab. prof. nadzw. UWr Baron Justyna Instytut Archeologii
30. dr hab. prof. nadzw. UWr Błażejewski Artur Instytut Archeologii